Laxfiskaren

Laxfiskaren

Om den här sidan!

Laxfiskaren berättar fiskehistorier och ibland finns det sanning bakom dem.

laxen@laxfiskaren.se

Bättre fiskemöjlighet till kommande generation?

Sur gubbeSkapad av Kenneth ons, mars 05, 2014 18:50:51

Ibland undra jag över spännvidden och intresset mellan oss sportfiskare- mellan att lämna en bättre fiskemöjlighet till kommande generation och mitt egna jag.Som exempel laxfisket i Nissan där åsikterna är rätt enkelriktad. – Allt är kraftstations ägaren och FV föreningens fel och av denna orsak skiter jag i om det knakas lax eller ej så länge kraftstationernas ägare och FV föreningen inte gör något.

Vist tusan har kraftstations ägaren den absolut största skulden till Nissans dåliga laxstam genom att det saknas möjlighet för alla fisk oavsett om den heter lax, öring eller ål att vandra upp och ned förbi kraftstationerna. Detta skrämmande fanstyg är ett resultat av tretiotalets industrialisering där vår lagstiftning och beslutanden inte har klarat av att rätta till detta i dag år 20114 - Men här är jag optimist nya tider och krav kommer att ändra på detta inom en snar framtid – säg tio eller tjugo år. Alla som följer diskussionerna känner till att EU:s lagstiftning ställer stora krav men även vår opinion från Älvräddarna som enskilda kommer att ha betydelse.

Vad som däremot gör mig mer bekymrad är inställningen från en del så kallade sportfiskare i Nissan, Ätran, Lagan som på andra platser – Varför skall jag bry mig när just kraftstations ägaren inte gör det?

I Nissan har vi i dag en ytterst svag laxstam. Förgående år vandrade det upp ca 50 laxar i laxtrappan förbi Wallbergs. Till detta skall läggas att frivilliga krafter lyfte förbi ca 110 laxar samt möjligen att ett femtiotal laxar valde att vandra genom den gamla laxtrappan vilken fungera vid högvatten. Med andra ord var det ca 200 laxar som fick möjligheten att leka uppe i Nissan och Sennan ån. Till detta skall läggas att de såkallade sportfiskarna i Nissan knakade 55 laxar – de flesta vid skafferiet vid Wallbergs och observera att 30 av dessa knakades av en och samma person.

Ja ni läste rätt det var inte mer än ca 250 laxar som år 2013 återvände till Nissan. Med andra ord enbart en spillra av Nissans möjlighet och det är här min stora fråga gäller.

– Ja vist känner jag till att det var ett dåligt laxår i hela västerhavet men det förringa inte deras inställning – jag skiter i laxstammen så länge ingen kraftstations ägare bryr sig.

Det skall här förtydligas att det nu inte enbart är de som fiskar i Nissan som har denna inställning. Vi hitta det i Ätran - Falkenberg och vi hitta det i Lagan. På båda dessa platser gäller samma – jag följer fiskereglerna och knaka allt det jag kommer åt. Säger reglerna att jag får fånga tre laxar under en dag så är det inte mitt fel att jag tar upp dessa tre laxar. Säger reglerna att jag får fånga alla laxhonor som jag kommer åt i augusti och september inom kvoten tre fiska så gör är det inte mitt fel att jag knakar dem.

Om vi vet med oss att vi har en så svag stam som den i Nissan hur attan kan vi som kalla oss Sportfiskare då resonera som att allt är kraftstations ägaren och FV föreningens fel och av denna orsak skiter jag i om det knakas lax i Nissan – jag har ju köpt fiskekort och följer gällande regler och har därmed all rätt att inte bry mig om laxstammen för kommande generation.

När skall dessa individer förstå att även vi som kalla oss sportfiskare har ett ansvar även om andra inte gör något – i detta fall kraftstations ägaren. Vi som sportfiskar, fiskar i dag inte för att ta hem mat till barnen utan för rekreation, naturkontakt och återhämtning från stress och sjukdom. Med andra ord ger det oss stora möjligheter att vara med och skydda och bevara en svag laxstam för framtiden.

Nu är det tack och lov inte så att andra inte bryr sig. Jag nämnde EU:s vatten direktiv som kommer att ställa nya krav på kraftstations ägaren men även på vattendragets bevarande mål. Till detta skall läggas Länsstyrelsens arbete med fria vandringsvägar och laxtrappor, kalkning av försurade sjöar och vattendrag men även att återställa lekområden samt kontroll. Ett gediget arbete av en myndighet som oftast får en massa skit.

Till denna skara som bryr sig skall även läggas Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vilka nu inför nya regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak. Skälet är att bestånden av vild lax på västkusten försämrats sedan 1980-talet trots flera åtgärder för att förbättra miljön i vattendragen.

- Bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån, når de bevarandemål som satts upp. Och de senaste beskeden från forskarna visar att den negativa utvecklingen fortsätter

Jag är övertygad att HaV framöver kommer att ifrågasätta sportfisket i Nissan som andra vatten som har en ytterst svag laxstam och som det sportfiskas på. Jag är övertygad om att de framöver kommer att göra en översyn av reglerna för fiske i Nissan för att ytterligare öka skyddet av lax och öring och deras beslut kommer säkert att vara lätta när dagens sportfiskare uttala sig – jag har ju köpt fiskekort och följer gällande regler och har därmed all rätt att inte bry mig om laxstammen för kommande generation. .

Vi MÅSTE alla bry oss om Nissans svaga laxstam som andra vattendrag och fiska ytterst försiktigt och knaka minimalt endast då kan vi visa HaV och beslutsfattare att vi även i framtiden kan bedriva ett sportfiske på Nissans förhoppningsvis kraftigare laxstam.  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.