Laxfiskaren

Laxfiskaren

Om den här sidan!

Laxfiskaren berättar fiskehistorier och ibland finns det sanning bakom dem.

laxen@laxfiskaren.se

Inbjudan juniorer i region syd/mitt till FlyCasting tävling den 5 april

FiskehistorierSkapad av Kenneth sön, januari 25, 2015 13:50:48

SFK laxen i Halmstad Inbjuder alla juniorer i region syd/mitt

på en inomhus tävling i FlyCasting den 5 april 2015

i klasserna

“Modifierad” Trout Distance, Trout Distance och Trout accuracy.

- Tid 10:00 – 12:30 för ev. kval och 13:30 -17:30 finaler

- plats Halmstad Arena.

SFK Laxen inbjuder alla ungdomar/juniorer till en ”Junior Castingtävling” den 5 april i Halmstad. Tanken med dagen är att det skall vara innehållsrik och glädjefylld där ungdomar/ juniorer kan träffas, utbyta erfarenhet och umgås på lika villkor samt väcka intresset för tävlingsformen Casting. Av denna orsak så kommer dagens castingregler att anpassas för juniorer/ ungdomar.

Till tävlingen förekommer ingen anmälnings avgift utan deltagandet är gratis för alla, däremot erfordras en föranmälan senast den 22 mars genom ett mail till leli@laxfiskaren.se För mer information ring 0733 016407, eller 070 607 58 95

För information så kommer SFK laxen under dagen att tillhandahålla någon form av förtäring för alla deltagare. Vidare kommer alla deltagare att erhålla en medalj för genomförd tävlig. I alla klasser kommer det att utdelas ett förstapris, ett andrapris och ett tredjepris. ( Vi i fiskeklubben Laxen i Halmstad har som övergripande mål att alla ungdomar skall kunna vara med på alla våra arrangemang oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar och av denna orsak står fiskeklubben Laxen för alla ungdomarnas/barnens kostnader – mat och övriga kostnader i samband med alla arrangemang.)

Tävlingens utformning

Då denna tävling enbart avser ungdomar/juniorer – upp till 20 år så kommer den utrustning som skall användas i tävlingen till viss del inte att följa Castingförbundets gällande tävlingsregler med avseende på spön och fluglina. Detta innebär att alla som deltar kommer att kasta med exakt samma utrustning vilken tillhandahålls av SFK Laxen under tävlingsdagen - med undantag för tävlingsklassen upp till 20 år i Trout Distance. – detta innebär således att tjejer och killa tävlar mot varandra i samma klass (I SFK Laxens verksamhet har alla ungdomar/barn lika värde - tjej som kille alla är lika välkomna. Vi gör ingen skillnad på människor oavsett funktionsnedsättning, religion eller etniskt ursprung. I föreningen har vi inga förhandskrav på dem som deltar utan alla är välkomna efter egna förutsättningar).

Tävlingsklasser ”modifierad” Trout Distance och Trout Distance

Tävlingen är i f yra klasser - upp till 12 år, 13-15 år, 16-18 år, samt upp till 20 år – i klass upp till 20 år kan alla tävla som är under 20 år. Med andra ord kommer det att tävlas i fyra klasser under dagen.

”modifierad” Trout Distance

Regler för tävlingen ”modifierad” Trout Distance.

Då denna tävling i första hand enbart är för juniorer upp till 18 år så kommer den utrustning som skall användas att anpassas för dem som tävlar. Detta innebär att alla som deltar kommer att kasta med exakt samma utrustning – spö 8,5 fot och lina klass 5 och tafs 2 meter 0,3 mm, fluga: Garn bit vilken tillhandahålls av SFK Laxen i Halmstad - ingen annan utrustning får användas.

Tävlingens utformning ”modifierad” Trout Distance.

Beroende på antalet deltagare kommer en ev. kvalomgång att genomföras så att det max kommer att vara åtta tävlande i var final. Kvalomgång och final kommer att genomföras efter lottnig och där de tävlande kastar ett kast var fortlöpande med samma utrustning – tävlande har max 2 min på sig att genomföra sitt kast. OBS - tävlingsutrustning skall lämnas till nästa tävlande på angiven plats och med angiven mängd fluglina ute

En tävlingsrunda består av att alla åtta deltagares kast är genomförd. Vid var tävling genomförs sex tävlingsrundor. För att ett kast ska godkännas måste flugan landa inom den markerade banan. Banans bredd är 5 m.

Vinnaren av tävlingsklassen är den som kastar längst – vid lika längd avgörs tävlingen av omkastning mellan dem som har samma längd till vinnare kan utses. Utrustning skall lämnas till nästa tävlande på angiven plats och med angiven fluglina ute

Trout Distance.

Regler för tävlingen Trout Distance.

I klass upp till 20 år – Trout Distance kan alla tävla som är under 20 år och här gäller:

Flugspö av valfritt märke och AFFTA klass, max längd 275,5 cm inkluderat produktionsavvikelser (9’=274,3 cm),

Fluglina: Valfri lina i AFFTA # 5 av Scientific Anglers Mastery expert distance comp. (120’) och Rio Gold Tournament (120’). Linan får inte modifieras på något sätt och ska hålla det längdmått som uppges av tillverkaren. Märkning av linan med tusch eller liknande är inte tillåtet.

Tafs: Monofilament, längden får ej överstiga 3,0 m. Valfri tafsspets.

Fluga: Garn bit

– För de som inte har utrustning men ändå önskar delta i denna gren tillhandahåller SFK laxen erforderligar prylar

Tävlingens utformning Trout Distance.

Beroende på antalet deltagare kommer en ev. kvalomgång att genomföras så att det max kommer att vara åtta tävlande i final. Kvalomgång och final kommer att genomföras efter lottnig och där de tävlar under 4 minuter. För att ett kast ska godkännas måste flugan landa inom den markerade banan. Banans bredd är 5 m. Vinnaren av tävlingsklassen är den som kastar längst – vid lika längd avgörs tävlingen av omkastning mellan dem som har samma längd till vinnare kan utses

Trout accuracy

Regler för tävlingen Trout accuracy.

Banan består av 4 st. mål där varje mål i sig består av 3 st. ringar med diametrarna 60-120-180 cm. Målen placeras slumpmässigt mellan 6 och 12 m från platån. Avstånden till måltavlorna ändras mellan kval och final. Platån där kastaren står är utmärkt och har måtten 1,2 m x 1,2 m.

Kastsekvens: Från vänster till höger. Ett kast på vardera mål. Sekvensen upprepas 4 gånger, detta ger totalt 16 kast.

Typ av kast: Överhandskast. Linlängden får bara ändras under luftkast. Vid start håller den tävlande flugan i handen och får inte ha mera fluglina utanför toppöglan är spöets längd.

Tid: 5 minuter.

Resultat: Träff räknas om flugan landar innanför eller på ringen. En träff på eller inom 60 cm-cirkeln ger 5 poäng, träff på eller inom 120cm-cirkeln ger 3 poäng och en träff på eller inom 180 cm-cirkeln ger 1 poäng.

Om två eller fler tävlande uppnår samma poängresultat avgörs tävlingen genom omkastning mellan dem som har samma poäng till vinnare kan utses.

Utrustning spö 8,5 fot och lina klass 5 och tafs 2 meter 0,3 mm, fluga: Garn bit vilken tillhandahålls av SFK Laxen i Halmstad - ingen annan utrustning får användas.

Tävlingens utformning Trout accuracy.

Beroende på antalet deltagare kommer en ev. kvalomgång att genomföras så att det max kommer att vara åtta tävlande i final. Kvalomgång och final kommer att genomföras efter lottnig och där de tävlar under max 5 minuter.

Problem med utrustningen

Om flugan eller tafsen lossnar, kan kastaren med hjälp av en medhjälpare ersätta flugan eller tafsen. Träffar eller längder uppnådda före händelsen räknas som giltiga. Tidtagningen stoppas ej i detta scenario.

Kastaren kan ta hjälp av en person åt gången att reda ut trassel eller sträcka ut linan.

Ett obegränsat antal flugor/garntussar kan användas.

Om defekt på utrustningen uppstår kan tidtagningen stoppas och kastaren kan få byta utrustning.

Som defekt på utrustning räknas exempelvis trasigt spö eller trasig spöring, linbrott(ej tafs). Kastaren får under kvarvarande tid utnyttja den nya utrustningen.

Kastarens uppförande

Det är obligatoriskt för varje kastare att uppträda med aktning och att visa gott sportsmanskap mot arrangörer, funktionärer och medtävlare. Osportsligt uppförande kommer att bli påtalat.

Om tillåtelse ges av tävlingsledningen är träning på tävlingsbanorna tillåten.

Kastare som inte åtlyder tävlingsledningen kommer att bli varnad och kan om han/hon fortsätter sin ohörsamhet bli diskvalificerad. En sådan diskvalificering gäller enbart för den senast utförda grenen. Upprepas ohörsamheten i eventuellt följande grenar kan kastare bli diskvalificerad för resten av tävlingen.

Varje kastare skall infinna sig på startplatsen vid första upprop. Tiden räknas direkt från det tidtagaren givit startsignal.

För alla grenar gäller att kastaren näst i tur kallas att göra sig i ordning för kast eller omgång.

I de fall nummerlappar tilldelas av tävlingsarrangören ska den bäras tydligt vid tävlandet.

Tävlingsledning

På tävling finnas en tävlingsledning vilken består av två personer samt en tävlingsjury på tre personer.

Protester

Varje deltagande kastare har rätt att protestera mot huvuddomares beslut. Protesten skall vara inlämnad senast 30 minuter efter att orsaken till en protest uppstått.

En protest mot tävlingsgenomförande måste lämnas innan tävlingen officiellt har avslutats.

Juryn skall så snart möjligt sammankallas och ett beslut huruvida protesten skall beaktas skall tas.

Övrig information

Rätt att delta i tävling som arrangeras av SFK laxen Halmstad har kastare som är medlem i någon sportfiskeklubb eller är medlem i förening ansluten till SCF. Alla föräldrar som önskar är välkomna att medverka i vår gemenskap denna dag med att stötta och hjälpa sina barn/ungdomar i sitt kastande.

Då vi denna dag har duktiga kastinstruktörer närvarande så finns det alltid möjlighet för dem som önskar få hjälp att förbättra sin kastteknik när tid så medger.

Vidare kommer under dagen Gunnar Rask Nielsen att instruera hur man hantera ett flugspö samt Niklas Eriksson – Svenska landslaget - tvåa i World Champion seatrout distance att visa hur man kastar långt.

OBS - Föreningar som är medlem i SCF – Svenska Casting Förbundet och har kostnader för resa, boende eller annat i samband med tävlingen kan söka Idrottslyftbidrag från Svenska Castingförbundet”.

  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post222

Fisketidningar och annonser

Sur gubbeSkapad av Kenneth mån, maj 19, 2014 19:17:05Fick i vecka tre fiske tidningar
- och skall jag vara ärlig så kunde jag vara utan en del av dem.

Först är det märkligt att Allt om Flugfiske, Fiskejournalen och tidningen Fly&tie kommer samma vecka – vilken idiotisk planering det måste vara på dessa tre tidningars redaktion att sända ut tidningarna samma vecka och om man betänker att det är samma ägare – Aller Media tidningar så blir idiotin ännu mer tydlig. Det är inte konstigt att man har svårt med lönsamheten på tidningarna med denna planering.

I mitt tycke är det i dag näst intill skräptidningar dessa tidningar som enbart innehåller en massa annonser som jag för sura pengar betala för att läsa. Inte ens tidningen Fly&tie som tidigare har varit ok är i dag i mitt tycke värd de 99 kronor som tidningen kostar. Jag förstår att det är svårt att få lönsamhet i en liten tidning utan annonser men när tidningarna som i dag nästan uteslutande är just annonser kan man undra tidningarnas värde. Att dessa tidningar samtidigt oftast översållas med artiklar om exklusive fiske i främmande länder så tappar jag intresset.

När attan kommer någon att ta fram en tidning om flugfiske, flugbindning, materialkännedom och var och när jag använder flugorna – alltså presentations teknik av flugorna det är ju det här vi som älskar flugfiske behöver.

Nu skall det trots allt minskas i detta tidningsflöde då förlaget Aller Media tidningar har beslutat att tidningen Allt om Flugfiske och tidningen Fly&tie skall bli en gemensam tidning. Sammanslagningen kommer att gälla från och med den 11 sep då Fly&tie skall ingå med en egen avdelning i Allt om Flugfiske.

Man skryter med att tidningen skall komma ut med sex nr/år och att tidningen under högsäsong kommer att vara tjockare – hela 108 sidor! - Vilket attans trams och fals marknadsföring – dagens tidning Fly&tie är på 100 sidor och Allt om Flugfiske är på 92 sidor – den nya tidningen kommer att innehålla både reportage, pryltestsamt flugbindning samt en attans stor mängd reklam. Inte attan får jag som prenumerera på både tidningarna mer läsvärt med denna sammanslagning. – Enligt uppgift skall Fly&tie delen vara på 25 sidor med inriktning på flugbindning men vad då hur kan detta bli mer än i dag?

– Man skryter med att alla prenumeranter skall automatiskt få den nya tidningen samt ett extra numer utan kostnad – men hallå vi som prenumerera på båda tidningarna vad händer med oss – blir det enbart en extra tidning även här.

Säg som det är - tidningarna har inte ekonomisk bärighet var för sig och att man således nu har bestämt sig för att lägga ner tidningen Fly&tie och flytta flugbindningen till tidningen Allt om Flugfiske samt försköna detta med en massa vilseledande text.

Trams och fals marknadsföring är det i mina ögon.

Ok jag vet att det är jag som är tokig som presumera på dessa tidningar och får skylla mig själv men nog attan ----  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post221

BroPass – Öresundsbron Konsortiet ett skämt som man blir grundlurad av

Sur gubbeSkapad av Kenneth tor, april 24, 2014 14:52:35

BroPass – Öresundsbron Konsortiet ett skämt som man blir grundlurad av

Var en sväng till Tyskland i går och inköpte en del himmelska droppa. Att det blev en del kan alla förstå då det i mitt fall vankas fest med många gäster den 24 maj.

För ett år sedan blev jag kund hos Öresundsbro konsortiet och tog ut ett bro pass som ev kunde vara bra att ha vid resor till Danmark och Tyskland.

När jag och några vänner nu planerade att inköpa en del himmelska droppa i Tyskland kom Bro pass på tal och att det går att använda vid resa på färjan Helsingbor/Helsingör och Rödby /Pytgartd

Vis tusan gick det men till ett pris som var femtio procent dyrare än ordinarie resande - EasyGo som ingår med Bro Pass är en gratisservice, som man har tillgång till när man har ett BroPass.

Ok på deras hemsida när man lusläser stå att man skall undersöka Kontrollera priset hemifrån och att priser och villkor varierar från betalningsanläggning till betalningsanläggning

Men vem fan gör detta – i mitt fal trodde jag i min enfald att har man ett samarbete med andra så skall det gagna kunden inte tvärt om. Det är som om jag använder mitt Visa kort när jag handla – kanon bra men du får betala femtio procent mer för varan – eller om du använder ditt BroPass vid vistelse i Köpenhamn så är du extra välkommen då vi tar femtio procent mer betalt av dig.

Nej alla vänner – akta er för BroPass - skämtet du blir som jag grundlurad.  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post220

Nominering till alla sportfiskevänner

FiskehistorierSkapad av Kenneth ons, mars 26, 2014 23:28:10Nominering till alla mina sportfiske vänner att under 2014 inte ta mer fisk hem efter våra fisketurer än att den ryms på din stekpanna.

I dag är det en ny trend att nominera varandra till olika aktiviteter ex dricka ett glas öl eller liknande varför gör inte vi sportfiskare samma sak – nominera någon att vara aktsam om vårt fiskbestånd oavsett om det avser lax, öring, harr, sik, torsk eller sill.

lyssnade på ett föredrag av Gunnar Westrin på båtmässan i Göteborg för någon månad sedan. Ett attan så trevligt föredrag men det var ett par ord som gjorde störst intryck på mig och det var Gunnars fars förmaningsord till Gunnar – ”Ta aldrig hem mer fisk än den ryms i din stekpanna” – attan så kloka ord för dig och mig som älskar att sportfiska.

Av denna orsak Nominera jag dig min vän att följa Gunnars pappas råd – att jag under 2014 inte skall ta hem mer fisk än det ryms i min stekpanna.

Ni som antar min Nominering sänd den vidare till dina fiskekamrater och låt dem göra det samma. Lägg ut vackra bilder och rapporter på fb så får vi alla möjligheten se vad resultatet blir under ett år.

Skitfiske på er alla som antar min Nominering.  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post219

Klinkhåmer CdC -biot

ResedagbokSkapad av Kenneth fre, mars 07, 2014 13:01:16


I senaste numret av tidningen var temat flugor bundna med CdC ett material som jag är mycket förtjust i och som ger mig många bra torrflugor för fiske efter harr, öring men även lax. Ja ni läser rätt jag använder CdC även på en del laxflugor - torrfugor för lax men även på flugor som skall ligga i ytskiktet på vattnet.

Denna gång band jag Kinkhåmer CdC – biot gul och naturlig brun. Den gula använder jag för att efterlikna Gul forsslända
  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post218

Bättre fiskemöjlighet till kommande generation?

Sur gubbeSkapad av Kenneth ons, mars 05, 2014 18:50:51

Ibland undra jag över spännvidden och intresset mellan oss sportfiskare- mellan att lämna en bättre fiskemöjlighet till kommande generation och mitt egna jag.Som exempel laxfisket i Nissan där åsikterna är rätt enkelriktad. – Allt är kraftstations ägaren och FV föreningens fel och av denna orsak skiter jag i om det knakas lax eller ej så länge kraftstationernas ägare och FV föreningen inte gör något.

Vist tusan har kraftstations ägaren den absolut största skulden till Nissans dåliga laxstam genom att det saknas möjlighet för alla fisk oavsett om den heter lax, öring eller ål att vandra upp och ned förbi kraftstationerna. Detta skrämmande fanstyg är ett resultat av tretiotalets industrialisering där vår lagstiftning och beslutanden inte har klarat av att rätta till detta i dag år 20114 - Men här är jag optimist nya tider och krav kommer att ändra på detta inom en snar framtid – säg tio eller tjugo år. Alla som följer diskussionerna känner till att EU:s lagstiftning ställer stora krav men även vår opinion från Älvräddarna som enskilda kommer att ha betydelse.

Vad som däremot gör mig mer bekymrad är inställningen från en del så kallade sportfiskare i Nissan, Ätran, Lagan som på andra platser – Varför skall jag bry mig när just kraftstations ägaren inte gör det?

I Nissan har vi i dag en ytterst svag laxstam. Förgående år vandrade det upp ca 50 laxar i laxtrappan förbi Wallbergs. Till detta skall läggas att frivilliga krafter lyfte förbi ca 110 laxar samt möjligen att ett femtiotal laxar valde att vandra genom den gamla laxtrappan vilken fungera vid högvatten. Med andra ord var det ca 200 laxar som fick möjligheten att leka uppe i Nissan och Sennan ån. Till detta skall läggas att de såkallade sportfiskarna i Nissan knakade 55 laxar – de flesta vid skafferiet vid Wallbergs och observera att 30 av dessa knakades av en och samma person.

Ja ni läste rätt det var inte mer än ca 250 laxar som år 2013 återvände till Nissan. Med andra ord enbart en spillra av Nissans möjlighet och det är här min stora fråga gäller.

– Ja vist känner jag till att det var ett dåligt laxår i hela västerhavet men det förringa inte deras inställning – jag skiter i laxstammen så länge ingen kraftstations ägare bryr sig.

Det skall här förtydligas att det nu inte enbart är de som fiskar i Nissan som har denna inställning. Vi hitta det i Ätran - Falkenberg och vi hitta det i Lagan. På båda dessa platser gäller samma – jag följer fiskereglerna och knaka allt det jag kommer åt. Säger reglerna att jag får fånga tre laxar under en dag så är det inte mitt fel att jag tar upp dessa tre laxar. Säger reglerna att jag får fånga alla laxhonor som jag kommer åt i augusti och september inom kvoten tre fiska så gör är det inte mitt fel att jag knakar dem.

Om vi vet med oss att vi har en så svag stam som den i Nissan hur attan kan vi som kalla oss Sportfiskare då resonera som att allt är kraftstations ägaren och FV föreningens fel och av denna orsak skiter jag i om det knakas lax i Nissan – jag har ju köpt fiskekort och följer gällande regler och har därmed all rätt att inte bry mig om laxstammen för kommande generation.

När skall dessa individer förstå att även vi som kalla oss sportfiskare har ett ansvar även om andra inte gör något – i detta fall kraftstations ägaren. Vi som sportfiskar, fiskar i dag inte för att ta hem mat till barnen utan för rekreation, naturkontakt och återhämtning från stress och sjukdom. Med andra ord ger det oss stora möjligheter att vara med och skydda och bevara en svag laxstam för framtiden.

Nu är det tack och lov inte så att andra inte bryr sig. Jag nämnde EU:s vatten direktiv som kommer att ställa nya krav på kraftstations ägaren men även på vattendragets bevarande mål. Till detta skall läggas Länsstyrelsens arbete med fria vandringsvägar och laxtrappor, kalkning av försurade sjöar och vattendrag men även att återställa lekområden samt kontroll. Ett gediget arbete av en myndighet som oftast får en massa skit.

Till denna skara som bryr sig skall även läggas Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vilka nu inför nya regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak. Skälet är att bestånden av vild lax på västkusten försämrats sedan 1980-talet trots flera åtgärder för att förbättra miljön i vattendragen.

- Bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån, når de bevarandemål som satts upp. Och de senaste beskeden från forskarna visar att den negativa utvecklingen fortsätter

Jag är övertygad att HaV framöver kommer att ifrågasätta sportfisket i Nissan som andra vatten som har en ytterst svag laxstam och som det sportfiskas på. Jag är övertygad om att de framöver kommer att göra en översyn av reglerna för fiske i Nissan för att ytterligare öka skyddet av lax och öring och deras beslut kommer säkert att vara lätta när dagens sportfiskare uttala sig – jag har ju köpt fiskekort och följer gällande regler och har därmed all rätt att inte bry mig om laxstammen för kommande generation. .

Vi MÅSTE alla bry oss om Nissans svaga laxstam som andra vattendrag och fiska ytterst försiktigt och knaka minimalt endast då kan vi visa HaV och beslutsfattare att vi även i framtiden kan bedriva ett sportfiske på Nissans förhoppningsvis kraftigare laxstam.  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post217

Klinkhåmer biot med CdC Parachute dun hackel fjäder

FiskehistorierSkapad av Kenneth tor, februari 27, 2014 19:24:53

I kväll bands det Klinkhåmer biot med CdC Parachute dun hackel fjäder – en ny skapelse för mig

Tack Johan Klingberg och tidningen Fly & tie för ert senaste nr med tema CdC – er tidning blir bättre och bättre för vart numer vilket gör den nu till ett måste för oss som älskar att binda en fluga.

CdC är mitt i dag absolut favoritmaterial vid bindandet av små härliga torrflugor till sommarens kamp med harr och öring.  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post216

Ja nu är årets mässa Flugfiskets Mästare och Lite till över

FiskehistorierSkapad av Kenneth tor, februari 27, 2014 13:37:33

Ja nu är årets mässa över – Årets mässa slog rekord med över 2 300 besökanden på en dag vilket är riktigt kul. Att arrangera en mässa som denna kräver mycket av klubbens medlemmar - men som någon sa det är värt var enda svettdroppe för attan vad kul vi har.

Jag måste sända ett stort tack till ALLA – utställare, föredragshållare och besökanden på mässan Flugfiskets Mästare och Lite till i Halmstad. Årets mässa var den mässa där vi hade ett fantastiskt bra och intressant program på från morgon till kväll – troligen det bästa program någonsin på de fem år vi har genomfört mässan. Möjligen var det ett för bra program så att alla besökanden hade svårt att hinna med att besöka utställarnas montrar.

Naturligtvis ger mässan mig mycket att fundera på vad som var bra, vad var mindre bra och vad som är dåligt. Ett problem som jag har med mässan är att det är gratis för besökanden, gratis för utställarna vilket gör att det förekommer en del utställare som i sista minut strunta att komma eller i bästa fall sänder ett mail kvällen innan vilket är synd om de besökanden som har planerat att prata med just den utställaren.

Vad som var extra kul i år att det nässtan var fullt på alla föredrag under dagen – otroligt men sant. Många utställare och besökanden utryckte ett erkännande på upplägget av mässan – gratis för alla och att det inte är en kränga mässa. Man utryckte sig som så att på denna mässa är det nästan enbart de riktigt intresserade som kommer vilket gör diskussioner under dagen extra kul för alla.

Diskussionen under dagen om Nissans tog extra fart när det pressenterades biotops tävlingen – Live Release 2014 Nissan enligt Atlantic Salmon Federation rekommendationer. Att Nissan har en ytterst svag laxstam och där många ifrågasätter om man skall bedriva fiske på detta bestånd gör att biotops tävlingen om att återsätta lax enligt Liv Release är ett bra sätta att uppmärksamma de som fiskar i Nissan om hur svagt laxbeståndet är. Denna diskussion kommer att fortsätter långt efter mässan vilket är riktigt bra och ett av målen med tävlingen.

Biotops tävlingen innebär att de som deltar i har en chansen att vinna fantastiska priser - En sportfiskeresa för en person till Scotland, River Dee värde 15 000 kr. samtidigt som han tar ansvar och bidrar till bevarandet av Atlantlaxen och havsöringen. Det skall bli intressant att följa diskussionen och följa tävlingen under fiskeåret 2014.

Och den lyckliga vinnaren till ABU:s fantastiska pris på Flugfiskets Mästare och Lite till den 22 feb i Halmstad är Lott L 55 vilken innehavs av Mikhail Volkov Halmstad- priset är överlämnat till en glad vinnare. Ett stort tack till ABU och till er alla som köpte lotter. Pengarna kommer att gå till någon typ av biotops vård i något vatten i Halmstads närområden.

Vi får se om vi i SFK Laxen har krafter att genomföra en ny mässa 2015.

  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post215
Nästa »