Laxfiskaren

Laxfiskaren

Om den här sidan!

Laxfiskaren berättar fiskehistorier och ibland finns det sanning bakom dem.

laxen@laxfiskaren.se

Flugfiskets Mästare 20 feb i Halmstad

FiskehistorierSkapad av Kenneth fre, mars 05, 2010 10:19:39

Flugfiskets mästare den 20 februari på stadsbiblioteket i Halmstad – vilken toppendag det blev.

Otroligt mycket folk trotsade snövädret och kom till arrangemanget och de olika punkterna på scenen – diskussion om laxfisket i Nissan ca 75 personer– Johan Klingbergs föredra ca 80 personer – Johans Klingbergs flugbindning 15 flugbindare och ca 75 personer på läktaren -filmen Karlowka över 100 personer.

Jag uppskatta att ca 7 -800 personer besökte arrangemanget under dagen vilket är en otrolig bra siffra trots snöovädret. Ett arrangemang av denna dignetet är bara möjligt att genomföra om många från klubbens hjälper till – och det var många denna dag – allt från Stina, Kerstin, Annika o Inger som sålde lotter till Lisbet som fixade kaffe. I vår monter var det många från klubben som band flugor mm. Kort sagt attan vad många duktiga klubbmedlemmar vi har. Ett STORT tack till alla för er hjälp och Lisbet ett stort tack för allt kaffe.


Diskussionen om problemet med laxfisket i Nissan var givande och bra. Det framkom med klar tydlighet att den största boven i problemen i Nissan är Halmstad Kommuns tills i dag stora ointresse av oss som har sportfiske som hobby. I samband med arbetet inför arrangemanget Flugfiskets Mästare var kommunens representant ointresserad att delta vilket föranledde mig att skrivit till Halmstad kommun och ifråga satt kommunens intresse.

Jag skrev till Halmstad kommun bland annat. Fiske som rekreation i Halmstad.Fisk och fiske är något som intresserar många i vårt samhälle. Halmstad har med sin kust, sina många sjöar och vattendrag en unik möjlighet att utveckla fisket som rekreation – både när det gäller lax – som övrigt sportfiske. Rika fiskbestånd, levande sjöar och vattendrag och möjligheten att kunna fånga fisk är för många människor i Halmstad en viktig del av livskvaliteten. Fritidsfiske ger både avkoppling och spänning och är ett sätt att komma ut i naturen och bort ifrån den stressiga vardagen både för ung som gammal. En viktig förutsättning för att framtida generationer skall få njuta av ett hållbart och givande fiske är bevarandet och stärkandet av fiskbestånden och möjligheten att fiska.

Fisketurismen i Sverige omsatte 2007 2,1 miljarder kronor. Enligt en undersökning som Fiskeriverket lät göra 2007 visade att fisketurismen i Sverige omsätter cirka 2,1 miljarder kronor och att utövarna är beredda att betala mer. Enligt undersökningen fans ett utrymme för 750 miljoner kronor till. - Den totala omsättningen är 2,1 miljarder och 490 miljoner av de pengarna beräknas komma från direkt fiskebaserad verksamhet. När Fiskeriverket frågade hur mycket mer sportfiskarna var villiga att betala blev det mellan 50-250 kronor per dag. Vilket motsvara cirka 750 miljoner kronor mer om året, säger Stig Thörnqvist som arbetade med fritidsfiskerelaterade frågor på Fiskeriverket. Det är ungefär 1 miljon svenskar som sysslar med fritidsfiske och Stig Thörnqvist tror att det finns utrymme för tillväxt.

Halmstad har i antagna ”Visioner för 2020” beslutat att Halmstad skall vara hemstaden där människor möts – med respekt och kärlek. Vidare skall Halmstad vara Upplevelsestaden - med en atmosfär som ger livslust genom aktiviteter, gemenskap och livskvalitet”. Alla dessa vackra och bra visioner rimmar dåligt med hur Halmstads hittills har agerat i sportfiskefrågor och som stor representant och stor markägare i Nissans FVO styrelse - men även i att kommunens representant i Nissans FVF inte finner någon anledning att delta i diskussionen – där målet för diskussionen är att belysa problemen och skapa ett framtida upplevelse för sportfiskare i Halmstad men även för tillresta gäster – med möjligheten att skapa sysselsättningstillfällen i den växande fisketurismen i Sverige.

Bra exempel i andra fiskevårdsområden. Som ett bra exempel kan nämnas - ett bra och givande samarbete mellan de lokala sportfiskarna, sportfiske entreprenörer, redskapsbutiker i Falkenberg och Laholm om fisket i Ätran och i Lagan - vilket har resulterat i ett ytterst attraktivt sportfiske både för lokala sportfiskare som de tillresta gästerna med tillhörande sysselsättningstillfällen i kommunen – i dag besöks dessa platser av både Svenskar, Danskar men även gäster fån Tyskland och Frankrike.

Nu deltog efter min påtryckning kommunens representant i diskussionen men min uppfattning kvarstår att kommunen hittills är och har varit ointresserad av laxfisket i Nissan och att det är detta vi måste få en ändring på.

Peter Norrel på Länsstyrelsen var saklig och visade ett stort intresse i frågan kring laxfisket i Nissan – han nämnde bland annat att man har ansökt om medel till en fiskräknare till Nissan. Vidare önskar även Peter att man sätter ut laxyngel högre upp i vattensystemet än i dag men man måste lösa problemet med dödligheten av smolt i kraftstationernas turbiner. Peter nämnde att de provfiske som Länsstyrelsen gör visar att den naturliga reproduktion av yngel är från att ha varit dålig nu är på väg att bli bra och att det i huvudsak är Sennan ån som är barnkammaren.

Erik som var representant för Nissans FVF var saklig och visade stort intresse för de frågor som ställdes samma gäller Lasse från Nissans Vattenråd som gav en hel del kloka svar men även bra information om Nissans Vattenkvalitet.

I stort kan sägas att det var en nyttig och bra diskussion som säkert kommer att innebära många bra projekt för Laxfisket i Nissan – jag och många med mig ser med förhoppning fram mot en ljus framtid för Nissans Laxfiske.


Det är kul med ett arrangemang likt detta och man ser vem som är proffs och vilka som är amatörer – när jag satt i klubbens monter och band några flugor var jag rätt ensam när man jämför med montern där Mikael Frödin satt. I Mikaels monter var det knökat. Jag måste även berömma Johan Klingberg – vilken trevlig, lugn och saklig person han är och attan vad bra föreläsare och flugbindare.

Hu det har varit mycket arbete med arrangemanget Flugfiskets Mästare med allt arbete uppvägs av ett ytterst lyckat arrangemang som säkert gav klubben mycket god reklam.

Ett stort tack till alla utställare som besökare.

  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post91