Laxfiskaren

Laxfiskaren

Om den här sidan!

Laxfiskaren berättar fiskehistorier och ibland finns det sanning bakom dem.

laxen@laxfiskaren.se

Inbjudan juniorer i region syd/mitt till FlyCasting tävling den 5 april

FiskehistorierSkapad av Kenneth sön, januari 25, 2015 13:50:48

SFK laxen i Halmstad Inbjuder alla juniorer i region syd/mitt

på en inomhus tävling i FlyCasting den 5 april 2015

i klasserna

“Modifierad” Trout Distance, Trout Distance och Trout accuracy.

- Tid 10:00 – 12:30 för ev. kval och 13:30 -17:30 finaler

- plats Halmstad Arena.

SFK Laxen inbjuder alla ungdomar/juniorer till en ”Junior Castingtävling” den 5 april i Halmstad. Tanken med dagen är att det skall vara innehållsrik och glädjefylld där ungdomar/ juniorer kan träffas, utbyta erfarenhet och umgås på lika villkor samt väcka intresset för tävlingsformen Casting. Av denna orsak så kommer dagens castingregler att anpassas för juniorer/ ungdomar.

Till tävlingen förekommer ingen anmälnings avgift utan deltagandet är gratis för alla, däremot erfordras en föranmälan senast den 22 mars genom ett mail till leli@laxfiskaren.se För mer information ring 0733 016407, eller 070 607 58 95

För information så kommer SFK laxen under dagen att tillhandahålla någon form av förtäring för alla deltagare. Vidare kommer alla deltagare att erhålla en medalj för genomförd tävlig. I alla klasser kommer det att utdelas ett förstapris, ett andrapris och ett tredjepris. ( Vi i fiskeklubben Laxen i Halmstad har som övergripande mål att alla ungdomar skall kunna vara med på alla våra arrangemang oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar och av denna orsak står fiskeklubben Laxen för alla ungdomarnas/barnens kostnader – mat och övriga kostnader i samband med alla arrangemang.)

Tävlingens utformning

Då denna tävling enbart avser ungdomar/juniorer – upp till 20 år så kommer den utrustning som skall användas i tävlingen till viss del inte att följa Castingförbundets gällande tävlingsregler med avseende på spön och fluglina. Detta innebär att alla som deltar kommer att kasta med exakt samma utrustning vilken tillhandahålls av SFK Laxen under tävlingsdagen - med undantag för tävlingsklassen upp till 20 år i Trout Distance. – detta innebär således att tjejer och killa tävlar mot varandra i samma klass (I SFK Laxens verksamhet har alla ungdomar/barn lika värde - tjej som kille alla är lika välkomna. Vi gör ingen skillnad på människor oavsett funktionsnedsättning, religion eller etniskt ursprung. I föreningen har vi inga förhandskrav på dem som deltar utan alla är välkomna efter egna förutsättningar).

Tävlingsklasser ”modifierad” Trout Distance och Trout Distance

Tävlingen är i f yra klasser - upp till 12 år, 13-15 år, 16-18 år, samt upp till 20 år – i klass upp till 20 år kan alla tävla som är under 20 år. Med andra ord kommer det att tävlas i fyra klasser under dagen.

”modifierad” Trout Distance

Regler för tävlingen ”modifierad” Trout Distance.

Då denna tävling i första hand enbart är för juniorer upp till 18 år så kommer den utrustning som skall användas att anpassas för dem som tävlar. Detta innebär att alla som deltar kommer att kasta med exakt samma utrustning – spö 8,5 fot och lina klass 5 och tafs 2 meter 0,3 mm, fluga: Garn bit vilken tillhandahålls av SFK Laxen i Halmstad - ingen annan utrustning får användas.

Tävlingens utformning ”modifierad” Trout Distance.

Beroende på antalet deltagare kommer en ev. kvalomgång att genomföras så att det max kommer att vara åtta tävlande i var final. Kvalomgång och final kommer att genomföras efter lottnig och där de tävlande kastar ett kast var fortlöpande med samma utrustning – tävlande har max 2 min på sig att genomföra sitt kast. OBS - tävlingsutrustning skall lämnas till nästa tävlande på angiven plats och med angiven mängd fluglina ute

En tävlingsrunda består av att alla åtta deltagares kast är genomförd. Vid var tävling genomförs sex tävlingsrundor. För att ett kast ska godkännas måste flugan landa inom den markerade banan. Banans bredd är 5 m.

Vinnaren av tävlingsklassen är den som kastar längst – vid lika längd avgörs tävlingen av omkastning mellan dem som har samma längd till vinnare kan utses. Utrustning skall lämnas till nästa tävlande på angiven plats och med angiven fluglina ute

Trout Distance.

Regler för tävlingen Trout Distance.

I klass upp till 20 år – Trout Distance kan alla tävla som är under 20 år och här gäller:

Flugspö av valfritt märke och AFFTA klass, max längd 275,5 cm inkluderat produktionsavvikelser (9’=274,3 cm),

Fluglina: Valfri lina i AFFTA # 5 av Scientific Anglers Mastery expert distance comp. (120’) och Rio Gold Tournament (120’). Linan får inte modifieras på något sätt och ska hålla det längdmått som uppges av tillverkaren. Märkning av linan med tusch eller liknande är inte tillåtet.

Tafs: Monofilament, längden får ej överstiga 3,0 m. Valfri tafsspets.

Fluga: Garn bit

– För de som inte har utrustning men ändå önskar delta i denna gren tillhandahåller SFK laxen erforderligar prylar

Tävlingens utformning Trout Distance.

Beroende på antalet deltagare kommer en ev. kvalomgång att genomföras så att det max kommer att vara åtta tävlande i final. Kvalomgång och final kommer att genomföras efter lottnig och där de tävlar under 4 minuter. För att ett kast ska godkännas måste flugan landa inom den markerade banan. Banans bredd är 5 m. Vinnaren av tävlingsklassen är den som kastar längst – vid lika längd avgörs tävlingen av omkastning mellan dem som har samma längd till vinnare kan utses

Trout accuracy

Regler för tävlingen Trout accuracy.

Banan består av 4 st. mål där varje mål i sig består av 3 st. ringar med diametrarna 60-120-180 cm. Målen placeras slumpmässigt mellan 6 och 12 m från platån. Avstånden till måltavlorna ändras mellan kval och final. Platån där kastaren står är utmärkt och har måtten 1,2 m x 1,2 m.

Kastsekvens: Från vänster till höger. Ett kast på vardera mål. Sekvensen upprepas 4 gånger, detta ger totalt 16 kast.

Typ av kast: Överhandskast. Linlängden får bara ändras under luftkast. Vid start håller den tävlande flugan i handen och får inte ha mera fluglina utanför toppöglan är spöets längd.

Tid: 5 minuter.

Resultat: Träff räknas om flugan landar innanför eller på ringen. En träff på eller inom 60 cm-cirkeln ger 5 poäng, träff på eller inom 120cm-cirkeln ger 3 poäng och en träff på eller inom 180 cm-cirkeln ger 1 poäng.

Om två eller fler tävlande uppnår samma poängresultat avgörs tävlingen genom omkastning mellan dem som har samma poäng till vinnare kan utses.

Utrustning spö 8,5 fot och lina klass 5 och tafs 2 meter 0,3 mm, fluga: Garn bit vilken tillhandahålls av SFK Laxen i Halmstad - ingen annan utrustning får användas.

Tävlingens utformning Trout accuracy.

Beroende på antalet deltagare kommer en ev. kvalomgång att genomföras så att det max kommer att vara åtta tävlande i final. Kvalomgång och final kommer att genomföras efter lottnig och där de tävlar under max 5 minuter.

Problem med utrustningen

Om flugan eller tafsen lossnar, kan kastaren med hjälp av en medhjälpare ersätta flugan eller tafsen. Träffar eller längder uppnådda före händelsen räknas som giltiga. Tidtagningen stoppas ej i detta scenario.

Kastaren kan ta hjälp av en person åt gången att reda ut trassel eller sträcka ut linan.

Ett obegränsat antal flugor/garntussar kan användas.

Om defekt på utrustningen uppstår kan tidtagningen stoppas och kastaren kan få byta utrustning.

Som defekt på utrustning räknas exempelvis trasigt spö eller trasig spöring, linbrott(ej tafs). Kastaren får under kvarvarande tid utnyttja den nya utrustningen.

Kastarens uppförande

Det är obligatoriskt för varje kastare att uppträda med aktning och att visa gott sportsmanskap mot arrangörer, funktionärer och medtävlare. Osportsligt uppförande kommer att bli påtalat.

Om tillåtelse ges av tävlingsledningen är träning på tävlingsbanorna tillåten.

Kastare som inte åtlyder tävlingsledningen kommer att bli varnad och kan om han/hon fortsätter sin ohörsamhet bli diskvalificerad. En sådan diskvalificering gäller enbart för den senast utförda grenen. Upprepas ohörsamheten i eventuellt följande grenar kan kastare bli diskvalificerad för resten av tävlingen.

Varje kastare skall infinna sig på startplatsen vid första upprop. Tiden räknas direkt från det tidtagaren givit startsignal.

För alla grenar gäller att kastaren näst i tur kallas att göra sig i ordning för kast eller omgång.

I de fall nummerlappar tilldelas av tävlingsarrangören ska den bäras tydligt vid tävlandet.

Tävlingsledning

På tävling finnas en tävlingsledning vilken består av två personer samt en tävlingsjury på tre personer.

Protester

Varje deltagande kastare har rätt att protestera mot huvuddomares beslut. Protesten skall vara inlämnad senast 30 minuter efter att orsaken till en protest uppstått.

En protest mot tävlingsgenomförande måste lämnas innan tävlingen officiellt har avslutats.

Juryn skall så snart möjligt sammankallas och ett beslut huruvida protesten skall beaktas skall tas.

Övrig information

Rätt att delta i tävling som arrangeras av SFK laxen Halmstad har kastare som är medlem i någon sportfiskeklubb eller är medlem i förening ansluten till SCF. Alla föräldrar som önskar är välkomna att medverka i vår gemenskap denna dag med att stötta och hjälpa sina barn/ungdomar i sitt kastande.

Då vi denna dag har duktiga kastinstruktörer närvarande så finns det alltid möjlighet för dem som önskar få hjälp att förbättra sin kastteknik när tid så medger.

Vidare kommer under dagen Gunnar Rask Nielsen att instruera hur man hantera ett flugspö samt Niklas Eriksson – Svenska landslaget - tvåa i World Champion seatrout distance att visa hur man kastar långt.

OBS - Föreningar som är medlem i SCF – Svenska Casting Förbundet och har kostnader för resa, boende eller annat i samband med tävlingen kan söka Idrottslyftbidrag från Svenska Castingförbundet”.

  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post222