Laxfiskaren

Laxfiskaren

Om den här sidan!

Laxfiskaren berättar fiskehistorier och ibland finns det sanning bakom dem.

laxen@laxfiskaren.se

Rapport från länsstyrelsen över Fångster av Lax och havsöring i Halland 2012.

Sur gubbeSkapad av Kenneth ons, februari 06, 2013 17:03:24

Fick i förgående vecka rapport från länsstyrelsen över Fångster av Lax och havsöring i Halland 2012.

Enligt statistiken var 2012 ett stabilt år för alla sportfiskare i Halland, fångsterna av lax uppgick till 10,9 ton. Det är den fjärde högsta laxfångsten någonsin. Lagan dominerar med över hälften av länets totala laxfångst. Näst bästa fiskelyckan återfinns i Ätran, där 560 laxar fångades upp, varav 323 stycken på över 3,6 kg. I Viskan fiskades 113 laxar upp och strax därefter kom Nissan med 111 fångster. Ätran stod för årets största halländska laxfångst, med en fisk på 12,7 kg. Hallands största fångst av havsöring, på 7,3 kg, tillföll också Ätran. Däremot stod Nissan för flest fångade havsöringar, med 104 stycken. Statistiken redovisas av länsstyrelsen i en årlig sammanställning.

Intressant läsning är att Lagan stod för i stort sett ensam för hela minskningen av sportfiskets fångster från 2011 vilket i mina ögon måste tillskrivas Länsstyrelsens beviljade Laxgård söder om Lagan. Det finns en ökande trend att sportfisket, utöver den fisk som ligger under stadgat mini mått, återutsätter sina fångster och som vanligt är det svårt att få en statistik på denna mängd.

En intressant iakttagelse jag drar av statistiken är mängden åter fångad fisk per isatt smolt. I Lagan sätter man ut 96 000 laxsmolt per år och av dessa fångades nästan 2 000 enligt statistiken samt utöver detta fångades ca 2 000 i det fasta fisket alltså ca 4 000 laxar ca 4%. Ser man på Nissan satte man ut 36 000 laxar och det fångades ca 111 stycken – säkert fångades även en del av denna lax som sattes ut i Nissan i det fasta fisket söder om Lagan men statustiken ger ändå ca 0,3%.

En intressant synpunkt på detta är att det i Laholm klagas på att man fånga för mycket fisk- klaga på att det är oetiskt att fiska nedströms kraftstationen, klagar på att det fiskas på lekfärgad fisk. - Men ingen organisation (Älvräddarna, Sala klubb, Nissans vänner mf) klagar på att återfångsterna av lax i Nissan endast är 0,3%.

Vad är det som gör att återfångsten i Nissan är så låg? Är det som många säger att felet är att sätta ut smolt nedströms kraftstationen i Wallbergs och som man tror att denna åtgärd gör att denna smolt inte hinner präglas till Nissan vattnet och helt enkelt återvänder till Lagan. Möjligen men här är ju lösningen att sätta ut smolten uppe vid Sennan – om och just om inte kraftstationerna i Sperligsholm och Wallbergs gör köttfärs av smolten på dens väg till Havet. – tyvärr har ingen av dessa kraftstationer ägare förstånd att stoppa kraftstationerna och spola förbi smolten. Varför undersöker man inte från Länsstyrelsen detta och varför tar man inte fram en fungerande smoltledare till dessa kraftstationer när nu kraftstationernas ägare inte förstår värdet av lax och öring i Nissan

En intressant tanke på detta dilemma är att flytta säg 36 000 laxsmolt från Lagan (från 96 000 till 60 000) och sätt ut dem i Nissan – detta kommer att innebära att det sätts ut (36 000 plus 36 000 = 72 000 smolt) i Nissan - med denna tanke kommer de som klaga på för stora fångster i Lagan att kunna slå sig för bröstet, laxfångsterna minska , lax stånga sig inte blodig och förhoppningsvis kommer vi att öka fångsterna i Nissan till minst det dubbla. Om det nu är som många tror att laxen är starkt präglad av Lagans vatten så kommer ju med detta förslag laxen men ett fåtal undantag ändå att återvända till Lagan så möjligen hjälper detta inte på de stora fångsterna i Lagan. Attan möjligen skulle vi sätta ut alla smolt i Nissan i stället??  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post196