Laxfiskaren

Laxfiskaren

Om den här sidan!

Laxfiskaren berättar fiskehistorier och ibland finns det sanning bakom dem.

laxen@laxfiskaren.se

Förslaget på fria vandringsvägar förbi Laholms Kraftstation och den diskussion som förs.

Sur gubbeSkapad av Kenneth ons, februari 06, 2013 13:34:11

Jag skrev på fb. Älvräddarna att Jag är för fria vandringsvägar vid alla våra vattendrag i landet men att enbart öppna upp fria vandringsvägar förbi Laholm hjälper ingen lax. Skall det till fria vandringsvägar måste det även till lekområden uppströms kraftstationen – med andra ord fria vandringsvägar vid övriga stationer samt ett sätt att säkerställa Smoltens väg ut till havet. Laxen i Lagan gick historiskt som längst upp till Kassefors och där var det stopp. Nedströms kassefors var just laxens lekområde i Lagan dessa lekområden är i dag förstörda genom dagens kraftstation.

Om det skall byggas fria vandringsvägar så måste det till en helhetssyn – om inte så spolieras dagens laxfiske i Laholm ty i samma stund som de fria vandringsvägarna byggs upphör samtidigt Stadskrafts krav på utsättning av smolt i Lagan.

Möjligen är mitt inlägg som att svära i kyrkan men stanna upp en stund och tänk det är just detta som Roland önska framföra

Efter detta inlägg tog det fart vilket innebar att jag var tvungen att åter skriva några rader fb

jag starkt för fria vandringsvägar vid alla våra vattendrag i landet men att enbart öppna upp fria vandringsvägar förbi Laholms kraftstation hjälper ingen lax eller annan fisk. Skall det till fria vandringsvägar så måste det även till lekområden uppströms kraftstationen – med andra ord fria vandringsvägar vid övriga stationer samt ett sätt att säkerställa smoltens väg ut till havet.

Vad jag önskade med detta inlägg på fb. innan stormen kom i gång var att man måste tänka till – ta fram ett riktigt genomarbetat projekt för Lagan – fria vandringsvägar till de områden som laxen tidigare kom till, lämpliga lekområden skall pressenteras samt ett förslag på att säkerställa att all fisks väg nedströms kraftstationerna. Men utöver detta även att det byggs fria vandringsvägar på alla övriga kraftstationer i Lagan ty allt är inte enbart lax det finns öring, gädda, ål, mört mm . I Lagan fans så sent som på femtiotalet även harr som är minst lika viktig som laxen och som behöver dessa fria vandringsvägar. När detta projekt förslag är framtaget är jag den förste att ställa upp och argumentera, kämpa. Men att som jag ser det ”syniskt” använda fri vandringsväg förbi kraftstationen i Laholm i andra syften känns bedrövligt. Åter möjligen är mitt inlägg här på Älvräddarnas fb. som att svära i kyrkan men stanna upp en stund och tänk till för allt levande väsen i Lagans vattensystem.

Diskussionen kom även i gång i Hallandsposten och där var mitt inlägg likt ovan men här fick jag ett svar som möjligen ligger som grund för diskussionen – mängden lax i Lagan, fisketider mm. Vad

Citat: Vad gör det om dagens laxfiske spolieras - det är ju en parodi på sportfiske. Nej vi riktiga sportfiskare vill ha vild lax även om dom blir färre. Övriga kan ägna sig åt put and take fiske i dammar eller köpa sin lax i fiskaffären. Förhindra inte att så mycket som möjligt kan återställas till det naturliga. Genom er egostiska och kortsiktliga syn på att dra upp odlad lax nedanför kraftverket så fortsätter laxarna att slå sig blodiga när dom försöker ta sig upp mot dammluckorna. Det känns inte att det synsätt som du företräder stämmer med riktig sportfiskeetik.

Hu nu börja jag förstå vad fråga gäller. Diskussionen har inte ett skvatt med de fria vandringsvägarna kring kraftstationerna att göra utan är mer ett utryck för att de Riktiga Sportfiskarna enbart önska enbart fiska på naturproducerad lax.

Oj – en ”En riktig sportfiskare” har nu uttalat sig om att det inte gör något om att dagens laxfiske i Lagan spolieras – samtidigt säger hans undermening att alla andra som i dag fiskar i Lagan – många långväga ifrån och som lägger stora pengar på sin hobby - inte är riktiga sportfiskare. Att döma andra på detta vis hoppas jag att han är ensam om i frågan kring Laxfisket i Lagan.

Vore det så enkelt som att stoppa som han skriver ”put and take fisket” skall stoppas är lösningen enkel - stoppa utsättningen av 96 000 smolt i Lagan – jag är säker på att Stadskraft med glädje skulle stödja detta.

Nu är frågan mycket större än ”En riktig sportfiskare” påstår – vi pratar om fria vandringsvägar förbi kraftstationen i Laholm, vi pratar om att återställa eller nyskapa lekområden men inte enbart detta utan vi pratar även en fri vandringsväg för smoltens på dens väg till havet . Vi pratar med andra ord om en helhetslösning för att återskapa en naturproducerad laxstam i Lagan men inte nog med detta utan även om att återställa livsbetingelsen för harr – (som har levt i Lagan fram på femtiotalet), flodpärlmusslan, nejonögon, öring mf - och i denna diskussion ingår som jag förstår inte en ”riktig sportfiskare” vilket är synd.

Han och andra som i dag kritisera laxfisket i Lagan glömmer lätt att detta fiske generera pengar till att utföra biotops arbeten i Smedjeån för att där återställa eller nyskapa lekområden för öring och lax. Ett arbete som anas inte hade blivit utfört. Jag är övertygad om att den dag som det finns ett realistiskt och väl genomarbetat projekt att återskapa en livskraftig naturproducerad lax i Lagan – och då menar jag inte enbart att göra fria vandringsväg förbi kraftstationen i Laholm – den dagen kommer Laholms Laxfiske att vara med i detta projekt.  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post195