Laxfiskaren

Laxfiskaren

Om den här sidan!

Laxfiskaren berättar fiskehistorier och ibland finns det sanning bakom dem.

laxen@laxfiskaren.se

Ny utbildning 2013 – hur man fiska, vadning, hänsyn och fiske etik men inte Tjeckiskt nymf fiske?

Sur gubbeSkapad av Kenneth ons, januari 02, 2013 14:30:01

År 2008 skrev jag på min blogg ”Är Tjeckiskt flugfiske ett flugfiske eller är det ett modernt mete”. vilket gav upphov till en härlig diskussion som i huvudsak slutade med att alla var överens om att det inte är fisketekniken vi kivar om utan mer hur man fiskar, vadning, hänsyn - med andra ord fiske etik som är avgörandet.

Återblossade diskussionen upp när jag i min frustration åter gnällde på Fb. över det Tjeckiskt flugfiske som bedrivs i Tidan, Baltack. Med andra ord finns det ett inbyggt meningsmotstånd mellan fiskarna vid Baltak som tar utryck för eller mot det Tjeckiska numffisket men som mer avser för eller mot vadandet och hänsyn och etik.

2008 skrev jag - Upphovet till Tjekiskt flugfiske starta de i Polen och Tjeckoslovakien under 70 talet och blev omtalad i samband med fisketävlingar då det var ytterst effektivt vilket framgick i prislisterna både i EM som VM. Även vid dessa tillfällen gav tekniken upphov till stora diskussioner om det skulle godkännas som flugfiske eller ej.

Att fiske teckningen är enkel och bygger på att flugan skall pressenteras djup, extremt korta kast, driftande gjorda över samma område i vattnet flera gånger i följd, gör att den är lätt att bedriva. Man behöver inte ens kunna kasta med ett flugspö för att kunna fiska med teknik, utan du kan använda vilket spö som helst. I fiskets barndom i Polen användes spinnspö eller vilken metraft som helst vid fisket.

När man fiska Tjeckiskt Flugfiske fiskar man oftast med tre flugor på tafsen där den nedre skall vara förtyngd. Den viktigaste prylen du har i fisket är den tredje förtyngda flugan. Jag har träffat på personer som helt enkelt limmat fast bly på kroken och därefter fäst smågrus på blyet, då det gäller att komma snabbt ner till botten med flugan. Nu senast har jag hört att man i ställer för den blyade flugan helt enkelt fäster ett blysänke längst ner på tafsen på ca två till fem gram och däröver använder tre flugor beroende på vattenföringen.

Om du nu är så att det är att man använder flugor som bete som är avgörande att det är ett flugfiske, bör även ett modernt spinfiske med en fluga på lång tafs och sänke (spinnfluga) likt vad man fiskar i Nissan, Lagan och Mörrum vara flugfiske och tillåtas på flugsträckor i nämnda vatten. Är det för att man använder ett flugspö som redskap som avgör bör det även vara ok att använda mask, spinnare eller andra typer av drag vid fisket i Tidan

Ser man på Tidans tidigare fina flugfiskevatten så har Johan Klingbergs tidningsartiklar om Tjeckiskt flugfiske givit resultatet att vattendraget i dag invaderas av fiskare med denna teknik. Resulterat har blivit att man inte kan bedriva riktigt flugfiske i vattendraget då de som bedriver Tjeckiskt flugfiske i brist på teknik vadar mitt i ån utan att ta hänsyn till dem som vill bedriva ett riktigt flugfiske.

I Tidan får du inte använda ett spinnspö med fluga på upphängaren och blysänke (spinnfluga) då detta räknas som spinnfiske däremot är det tillåtet att bedriva samma typ av fiske bara du byter ut spinnspöet mot ett flugspö. Vad är logiken i detta?”

I mitt senaste inlägg på Fb. om Tjeckiskt flugfiske tog det åter fyr i brasan. Jag skrev –” Men det som var slående vid mitt fiske var att fisket var bra under den korta stund jag fick innan de övriga vid ån startade sitt idiotiska ”Tjeckiska numffiske” - alltså vada på alla de platser som en fisk kan tänkas stå på. Vada över ån och stå på samma plats i sådan tid att man kunde tro att de skulle frysa fast på botten. Det här med att visa hänsyn ingår inte denna dag i det Tjeckiska numffisket vilket är tråkigt för alla andra vid ett vattendrag.

Jag skiter i hur man fiskar – men står det i reglerna – ”För allas trevnad ta hänsyn till övriga besökare och närboende. En sportfiskare växlar fiskeplatser och markerar ej dessa i onödan. ” – nja detta gäller naturligtvis inte personer som bedriver Tjeckiskt numffiske. Till dessa lär man ut att man alltid skall göra minst 10 kast på samma ställe samt att man naturligtvis skall vada på de platser där fisken har sin ståndplats - hänsyn till övriga vad då de kan ju fiska på någon annan plats vid ån eller??

Det här med den nya trenden Tjeckiskt numffiske kan man säga mycket om men helt klart är detta inget flugfiske – Undra vad de Engelska gentlemännen skulle tyckt – jag menar att kunde man under många år bråka om att fiska med en fluga som fiskades under vattnet och att många av den tidens gentlemän under denna tid inte ansåg att detta skulle räknas till flugfiske. Jag är övertygad om att allt vad Tjeckist numffiske skulle hänvisas till ett modernt mete.”

Jag skrev vidare att ”Vid tjeckiskt numffiske får man fiska med en ”fluga” som är tillverkad genom att man kraftigt blya sin krok och stryka på lim doppa den i sand – kan väga upp till 3-5 gram – inga problem att fiska med den i Tidan. Men om du tar en Jiggkrok och binder världens vackraste fluga på den för att därefter fiska i Tidan – Attan nej är detta är förbjudet.”

Men åter - samma vid detta tillfälle diskussionen mynnade åter ut i att det inte är fisketekniken vi kivar om utan mer hur man fiskar, vadning, hänsyn - med andra ord fiskets etik som är avgörandet.

Med andra ord gott folk och ni som bedriver utbildning inom flugfiske – vi/ni kan sluta att lära ut teknik och sluta att diskutera olika fiskesätt - för 2013 gäller det att utbilda alla i vadning, hänsyn - med andra ord fiske etik.



  • Kommentarer(1)//www.laxfiskaren.se/#post192