Laxfiskaren

Laxfiskaren

Om den här sidan!

Laxfiskaren berättar fiskehistorier och ibland finns det sanning bakom dem.

laxen@laxfiskaren.se

Den cyniska fiskaren.

Sur gubbeSkapad av Kenneth mån, september 17, 2012 22:20:01

Den cyniska fiskaren, med detta avser jag en person med en närmast känslokallt livsåskådning och där jaget är det viktigaste och där detta jag går över allt. I denne persons värld finns inga andra personer och framförallt inga ungdomar.

Att observera jag skriver inte sportfiskaren om denna cyniska person - då jag anser att just sportfisket är en garant för att alla hjälper varandra, är kamrater vid ett vatten och i dessa begrepp passa således inte den Cyniska personen in. Ok han önskar naturligtvis all hjälp han kan få av andra - men ve dig om du försöker få tips och hjälp av honom då blir det kalla handen och en förebrående min.

Det är dessa Cyniska personer som enbart ser andra som ett besvär och hinder i deras framfart vid snabbköpskassan och våra vatten och är det ett barn, en ungdom ja då skall de naturligtvis be om lov och vara ytterst tacksam att få vistas i samma rum, lokal eller vatten som den cyniska personen. Ett barn eller en ungdom skall se det som en ynnest att få vara med i en fiskeklubb och skall därmed inte ställa krav som denna cyniska fiskare och hans gelikar. – Men detta gäller naturligtvis inte den cyniska personens egna barn eller barnbarn utan här gäller det samma filosofi som den cyniska personens - att roffa åt sig så mycket det går.

Jag har mött dessa cyniska fiskare vid många vatten senast var det när klubbens ungdomar fiskade i Lagan på Laxa dagen. – Då nämnda Cyniska personer vid problem som framkom med att han och ett av klubbens ungdomars fiskedrag hakade upp sig vid motsatts fiske. Detta löste denna cyniska person genom att ta av den 10 åriga ungdomens drag och släppa i väg linan utan drag. Han helt enkelt stal dragen för barnen för detta anser denna Cyniska person är helt rätt om barnet önskar fiska skall han inte fiska i Lagan och framförallt inte mitt för en Cynisk person. Som sagt ett barn, en ungdom skall helt enkelt enbart vara tacksam att han får vistas vid våra vatten och skulle barnet önska draget tillbaka kan han naturligtvis simma över Lagan och hämta det.

Jag har mött dessa Cyniska fiskare vid stora kända laxvatten som Mörrum men även i de små. Det viktigaste för denna cyniska person är att han kan fiska och fånga lax andra skall vara glada att de får vistas i samma härad. Skulle dessa Cyniska personer bryta mot alla fiskeregler så har det ingen betydelse då just dessa regler enbart är till för alla andra – alltså en cynisk person står över alla regler i ett vattendrag.

Jag har mött denna cyniska person i olika idrottsföreningar, pengar och träningstider är för den vuxna – ungdomar skall vara glada om de får träningstider på tidig morgon eller natten och de skall naturligtvis inte tro att de kan resa på ett träningsläger eller liknande för då blir det ju inga pengar över till den cyniska vuxnas verksamhet och det är ju just denna grupp en förening är tillför.

Den cyniska fiskaren kan även förekomma som vid ett vattendrag i Halmstad i skepnaden av en Fisketillsyningsman. Denna tillsyningsman ser alla tillresa sportfiskare som ett fanstyg och agera så störande han kan mot dem som det är möjligt. Han vadar över framför fiskaren, han hindra fiskare från att fiska i en pool. - Han springer före alla så mycket han kan enbart för att få största möjlighet till att fånga en fisk. Han fiskar var stund han har - med målet att andra skall tröttna på att besöka hans vatten - och det här med tid har han mycket av då ett hederligt arbete således inte gäller han. Regler om fångad mängd fisk och C&R gäller inte denna cyniska fisketillsyningsman utan allt som kommer i hans väg skall knackas och hem.

Denna cyniska fisketillsyningsman är en person som inte glömt utan det ingår helt enkelt inte i hans trångsynta cyniska värld att han är till för sportfiskaren vid vattnet, att han skall vara ett föredöme och hjälpsam och att dela med sig av hans kunskap om vattnet, laxens ståndplatser och lämpliga flugmönster. I hans cyniska värld ser han enbart övriga sportfiskare vid hans vatten som ett besvär och hinder i hans framfart att roffa åt sig så mycket fisk det går.

Om han bryter mot alla fiskeregler så har det ingen betydelse då just dessa regler enbart är till för alla andra – alltså inte denna cyniska fisketillsyningsman som står över alla regler i detta vattendrag.

Jag har mött dessa cyniska personer i fiskeklubben, här skall ungdomen hålla tyst och inte ställa krav. Ungdomsverksamhet är ett bra påfund som är bra att ha när föreningen prata och ansöker om olika typer av bidrag till klubbens verksamhet – Men ingen ungdom skall tro att dessa pengar skall gå till deras verksamhet, nej här gäller det den cyniska vuxnas bästa. Ungdomarna kan ju fiska i dammen där borta även om alla vet att det inte är en damm utan just ett avloppsdike.

I vår klubb har ungdomarna en egen budget för deras verksamhet vilket är bra men nu har de cyniska personerna föreslagit att dessa pengar skall användas till att inköpa och inplantera in fisk i klubbens sjöar. – Man anser att det är fel att ungdomsverksamhet kosta pengar och att dessa pengar som i dag används borde gå till mer fisk. – Till glädje för den vuxna medlemsskaran.

Man anser att nämnda ungdomar borde lägga all sin verksamhet i klubbens vatten men inte i just de sjöar där man plantera in fisk då dessa enbart är till för den vuxna skaran. Att åka till på ett fiskeläger för att fiska en helg med klubbens ungdomar jämförde dessa personer med en scoutverksamhet och det skall inte en fiskeklubb bedriva. Kan dagens ungdomsledare få kommun bidrag och sponsorer till sin verksamhet är det bra men pengarna skall oavkortat enbart användas till dessa cyniska personers bästa.

Alltså sök alla de bidrag och sponsring som det går i ungdomens namn - för det är just av denna orsak man har påfundet ungdomsverksamhet.

Hu vilken trångsynt och cynisk värld vi lever i när personer enbart ser barn och ungdomar som en andra klassens medborgare i dagens samhälle - en individ som skall stå med mössan i hand och be om lov att få existera och andas. Vad tog den humanistiska människan vägen och när skall alla förstå att för att få kalla sig sportfiskare ställs det även krav på oss som utövar denna fantastiska hobby.

Jag är flugfiskare och medlem i fiskekrokens brödraskap och det är jag stolt över och här skall ingen cynisk person klampa in i denna skara. Dagens ungdom är det viktigaste vi har och det är ett privilegier att få umgås med dagens barn och ungdomar.  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post183