Laxfiskaren

Laxfiskaren

Om den här sidan!

Laxfiskaren berättar fiskehistorier och ibland finns det sanning bakom dem.

laxen@laxfiskaren.se

Norge och de diskriminerade regler som gäller för sportfiskare från Sverige och övriga EU länder likt vad som sker i Vestre Jakobsel Varanger Kommun Finnmark Norge.

Sur gubbeSkapad av Kenneth tor, januari 27, 2011 11:16:48

Jag har skrivit tidigare att Norge är ett märkligt land – ja inte när det gäller naturen och fiske där är det fantastisk och näst intill utan motstycke – det märkliga är just norrmännen och deras inskränkta syn på andra nationaliteter. Björn Rosengren uttalade för en del år sedan i samband med Telia och Telinor att Norge var det sista öststatslandet, ett uttalande som han senare fick be om ursäkt för. Mig veterligen den enda politiker här i landet som ber om ursäkt för att man har uttalat en sanning.

Jag har under många år fiskat i Norge och genom detta fiske lärt känna många norska medborgare – trevliga och gästvänliga de flesta men nog är det märkligt vad som alltid framkommer i diskussionerna med dessa. Att norska företag köper företag utanför Norge är mycket bra och helt normalt men ve det företag som kommer till Norge, inget utländskt företag skall göra sig besvär och komma till Norge och köpa upp något företag. Detta är helgerån och måste förhindras till varje pris.

Många svenskar upplever EU-medlemskapet liksom globalismen som ett hot mot det gamla välfärssamhället -välfärdsstaten har länge representerat svenskhet. Man kan kanske säga att välfärdsstaten är en del av den svenska identiteten men denna känsla om att globaliseringshotet är mycket mer uttalad i Norge än i Sverige här är den ett hot mot grundbulten Norge " En norsk norrman från Norge".

Folkomröstningen i Norge 1972 och 1994, där ett norskt EU-medlemskap förkastades, var också ett utslag av den norska nationalkänslan. I Norge firas de nationella högtiderna med entusiasm där hela Oslo sprakar i rött, vitt och blått (färgerna i den norska flaggan). Man firar med musikkårer, barntåg och folkdräkter. Norrmännen är också, har det sagts, de mest nationella av nordens folk. ”En norsk norrman från Norge” säger man ibland litet elakt. Norge behöver inte EU, utan är sig självt nog. Den norska oljan har också bidragit till detta tänkesätt.

Norge har ett EES-avtalet med EU vilket omfattar bland annat den inre marknaden. EES-avtalet innebär att Norge omfattas av den inre marknadens lagstiftning med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. EES-avtalet innehåller också gemensamma regler för offentlig upphandling, konkurrensregler och transportpolitik, samt samarbete på områdena miljöskydd, konsumentskydd, forskning och utveckling, utbildning, sociala frågor (arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet), bolagsrätt, statistik, kultur och turism.

- Och det är här som enligt min uppfattning Norge bryter mot detta avtal med de diskriminerade reglerna mot EU medborgare som förekommer vid många fiskevatten när det gäller regler och priser för fiskekort. Dessa diskriminerande regler är det närmaste en dödssynd man kan komma i EU-sammanhang. Samarbetet bygger på att ingen ska diskrimineras på grund av sin nationalitet. Varor, och tjänster ska flytta helt fritt mellan länderna så även turism och rekreation.

Jag har tidigare skrivit om Jakobselv och ”Finnmarks Direktoratet ”ägarens krav om att alla vid älven skall behandlas lika vilket inte görs i dag. Det skall nu bli mycket intressant att se vad som sker kommande fiskeår

– kommer Finmarks direktoratet att söka en ny förvaltare av älven vilket man sa att man önskade förgående år men inte fick tid, en förvaltare som följer ägarens krav på ej diskriminerande regler. Eller kommer man att böja sig Fjellstyrets medlemmar som på uppdrag förvaltar vattendraget helt mot ägarens direktiv.

Men som Torbjörn Bernhardsen i Fjellstyret sa till mig den gången - risken för att de skall söka en ny förvaltare av vattnet är liten - då en handfull medlemmar i föreningen har lagt och lägger ner ett stort arbete i älven och detta klara inte Finnmarks Direktoratet. Möjligen har Torbjörn rätt här – Att ägaren skall kunna få fram de otroliga krafter som behövs för att sköta ett vattendrag som Torbjörn och hans fiskekamrater gör är svårt och det är detta påtryckningsmedel som man har som grund när man motarbeta Finnmarkslagen och ägaren krav likt vad som sker även på många andra platser i Finnmarken både när det gäller jakt som fiske.

-Men nog är det ett vägval som Finnmarks Direktoratet måste ta och som kan få stora konsekvenser för deras framtida ägande av de Norska Finnmarken.

Vad Torbjörn Bernhardsen som är ledaren för Fjellstyret anser om min kritik hart jag skrivit om tidigare i min blogg. Vid det tillfälle rättade Torbjörn mig att det inte är 35 fiskekort man säljer till turister – norrmän och utlänningar - utan det är endast 24 och att det är dessa som tillsamman generera ca 5 miljoner kronor på sitt fiske i byn inklusive mat och bostad. Med andra ord kostar det en slant för normännen med diskriminerade regler men det anser man nog vara värt detta pris i ett så rikt område som Norska Finnmarken där de flesta i dag har statens som arbetsgivare.

Torbjörn utrycker helt klart att det viktigaste med Jakobselv är att se älven som en resurs för de 200 medlemmarna och att de kan fiska när det passa dem och att dagens diskriminerande regler för utlänningar är lyckad och här har ägaren inget att sätta emot. Han hade ingen förståelse för att utlänningar känner sig diskriminerade utan utrycker att de skall vara glada att de får fiska i älven med dessa regler.

Han anser att det är tråkigt att den typ av sportfiskare som jag representera - en som fiskar för rekreationen och bedriver C/R nu lämnar vattendraget - och utrycker förhoppningen att vi återvänder nästa år. Men som jag sa till Torbjörn - jag och många med mig söker naturligtvis oss vidare till fiskevatten och område där vi är välkomna och behandlas lika - ett fiskevatten som vi trivs vida och kan återvända till år från år - oavsett kostnaderna bara vi trivs och känner oss välkomna.

Ok jag kommer även detta år att åka till Norge för att fiska både efter lax, öring som harr med min husbil men helt klart är att jag kommer att undvika de fiskevatten som likt Jakobsälven har satt i system att utestänga oss EU medborgare från att fiska i strid mot Norges EES avtal med EU. Det är tack och lov som så att det är jag som bestämmer var jag önskar spendera minna pengar och att det fortfarande finns många fantastiska fiskevatten i Norge och Finnmarken där jag som svensk är välkommen och där de som förestår dessa vatten gör allt för att jag skall trivas och återkomma. Jag plarnera nu en vistelse vid ett mycket bra vatten efter den information jag i dag har under en vecka och som jag tror är minst lika bra som Jakobselve. Framförallt vid detta vatten behandlas alla lika gammal som ung, norrman som svensk.

Men nog attan skall det bli intressant att följa vad som sker och vilket vägval som Finnmarks Direktoratet tar när det jäller Jakobselve.

  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post128