Laxfiskaren

Laxfiskaren

Om den här sidan!

Laxfiskaren berättar fiskehistorier och ibland finns det sanning bakom dem.

laxen@laxfiskaren.se

Rapport från länsstyrelsen över Fångster av Lax och havsöring i Halland 2012.

Sur gubbeSkapad av Kenneth ons, februari 06, 2013 17:03:24

Fick i förgående vecka rapport från länsstyrelsen över Fångster av Lax och havsöring i Halland 2012.

Enligt statistiken var 2012 ett stabilt år för alla sportfiskare i Halland, fångsterna av lax uppgick till 10,9 ton. Det är den fjärde högsta laxfångsten någonsin. Lagan dominerar med över hälften av länets totala laxfångst. Näst bästa fiskelyckan återfinns i Ätran, där 560 laxar fångades upp, varav 323 stycken på över 3,6 kg. I Viskan fiskades 113 laxar upp och strax därefter kom Nissan med 111 fångster. Ätran stod för årets största halländska laxfångst, med en fisk på 12,7 kg. Hallands största fångst av havsöring, på 7,3 kg, tillföll också Ätran. Däremot stod Nissan för flest fångade havsöringar, med 104 stycken. Statistiken redovisas av länsstyrelsen i en årlig sammanställning.

Intressant läsning är att Lagan stod för i stort sett ensam för hela minskningen av sportfiskets fångster från 2011 vilket i mina ögon måste tillskrivas Länsstyrelsens beviljade Laxgård söder om Lagan. Det finns en ökande trend att sportfisket, utöver den fisk som ligger under stadgat mini mått, återutsätter sina fångster och som vanligt är det svårt att få en statistik på denna mängd.

En intressant iakttagelse jag drar av statistiken är mängden åter fångad fisk per isatt smolt. I Lagan sätter man ut 96 000 laxsmolt per år och av dessa fångades nästan 2 000 enligt statistiken samt utöver detta fångades ca 2 000 i det fasta fisket alltså ca 4 000 laxar ca 4%. Ser man på Nissan satte man ut 36 000 laxar och det fångades ca 111 stycken – säkert fångades även en del av denna lax som sattes ut i Nissan i det fasta fisket söder om Lagan men statustiken ger ändå ca 0,3%.

En intressant synpunkt på detta är att det i Laholm klagas på att man fånga för mycket fisk- klaga på att det är oetiskt att fiska nedströms kraftstationen, klagar på att det fiskas på lekfärgad fisk. - Men ingen organisation (Älvräddarna, Sala klubb, Nissans vänner mf) klagar på att återfångsterna av lax i Nissan endast är 0,3%.

Vad är det som gör att återfångsten i Nissan är så låg? Är det som många säger att felet är att sätta ut smolt nedströms kraftstationen i Wallbergs och som man tror att denna åtgärd gör att denna smolt inte hinner präglas till Nissan vattnet och helt enkelt återvänder till Lagan. Möjligen men här är ju lösningen att sätta ut smolten uppe vid Sennan – om och just om inte kraftstationerna i Sperligsholm och Wallbergs gör köttfärs av smolten på dens väg till Havet. – tyvärr har ingen av dessa kraftstationer ägare förstånd att stoppa kraftstationerna och spola förbi smolten. Varför undersöker man inte från Länsstyrelsen detta och varför tar man inte fram en fungerande smoltledare till dessa kraftstationer när nu kraftstationernas ägare inte förstår värdet av lax och öring i Nissan

En intressant tanke på detta dilemma är att flytta säg 36 000 laxsmolt från Lagan (från 96 000 till 60 000) och sätt ut dem i Nissan – detta kommer att innebära att det sätts ut (36 000 plus 36 000 = 72 000 smolt) i Nissan - med denna tanke kommer de som klaga på för stora fångster i Lagan att kunna slå sig för bröstet, laxfångsterna minska , lax stånga sig inte blodig och förhoppningsvis kommer vi att öka fångsterna i Nissan till minst det dubbla. Om det nu är som många tror att laxen är starkt präglad av Lagans vatten så kommer ju med detta förslag laxen men ett fåtal undantag ändå att återvända till Lagan så möjligen hjälper detta inte på de stora fångsterna i Lagan. Attan möjligen skulle vi sätta ut alla smolt i Nissan i stället??  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post196

Förslaget på fria vandringsvägar förbi Laholms Kraftstation och den diskussion som förs.

Sur gubbeSkapad av Kenneth ons, februari 06, 2013 13:34:11

Jag skrev på fb. Älvräddarna att Jag är för fria vandringsvägar vid alla våra vattendrag i landet men att enbart öppna upp fria vandringsvägar förbi Laholm hjälper ingen lax. Skall det till fria vandringsvägar måste det även till lekområden uppströms kraftstationen – med andra ord fria vandringsvägar vid övriga stationer samt ett sätt att säkerställa Smoltens väg ut till havet. Laxen i Lagan gick historiskt som längst upp till Kassefors och där var det stopp. Nedströms kassefors var just laxens lekområde i Lagan dessa lekområden är i dag förstörda genom dagens kraftstation.

Om det skall byggas fria vandringsvägar så måste det till en helhetssyn – om inte så spolieras dagens laxfiske i Laholm ty i samma stund som de fria vandringsvägarna byggs upphör samtidigt Stadskrafts krav på utsättning av smolt i Lagan.

Möjligen är mitt inlägg som att svära i kyrkan men stanna upp en stund och tänk det är just detta som Roland önska framföra

Efter detta inlägg tog det fart vilket innebar att jag var tvungen att åter skriva några rader fb

jag starkt för fria vandringsvägar vid alla våra vattendrag i landet men att enbart öppna upp fria vandringsvägar förbi Laholms kraftstation hjälper ingen lax eller annan fisk. Skall det till fria vandringsvägar så måste det även till lekområden uppströms kraftstationen – med andra ord fria vandringsvägar vid övriga stationer samt ett sätt att säkerställa smoltens väg ut till havet.

Vad jag önskade med detta inlägg på fb. innan stormen kom i gång var att man måste tänka till – ta fram ett riktigt genomarbetat projekt för Lagan – fria vandringsvägar till de områden som laxen tidigare kom till, lämpliga lekområden skall pressenteras samt ett förslag på att säkerställa att all fisks väg nedströms kraftstationerna. Men utöver detta även att det byggs fria vandringsvägar på alla övriga kraftstationer i Lagan ty allt är inte enbart lax det finns öring, gädda, ål, mört mm . I Lagan fans så sent som på femtiotalet även harr som är minst lika viktig som laxen och som behöver dessa fria vandringsvägar. När detta projekt förslag är framtaget är jag den förste att ställa upp och argumentera, kämpa. Men att som jag ser det ”syniskt” använda fri vandringsväg förbi kraftstationen i Laholm i andra syften känns bedrövligt. Åter möjligen är mitt inlägg här på Älvräddarnas fb. som att svära i kyrkan men stanna upp en stund och tänk till för allt levande väsen i Lagans vattensystem.

Diskussionen kom även i gång i Hallandsposten och där var mitt inlägg likt ovan men här fick jag ett svar som möjligen ligger som grund för diskussionen – mängden lax i Lagan, fisketider mm. Vad

Citat: Vad gör det om dagens laxfiske spolieras - det är ju en parodi på sportfiske. Nej vi riktiga sportfiskare vill ha vild lax även om dom blir färre. Övriga kan ägna sig åt put and take fiske i dammar eller köpa sin lax i fiskaffären. Förhindra inte att så mycket som möjligt kan återställas till det naturliga. Genom er egostiska och kortsiktliga syn på att dra upp odlad lax nedanför kraftverket så fortsätter laxarna att slå sig blodiga när dom försöker ta sig upp mot dammluckorna. Det känns inte att det synsätt som du företräder stämmer med riktig sportfiskeetik.

Hu nu börja jag förstå vad fråga gäller. Diskussionen har inte ett skvatt med de fria vandringsvägarna kring kraftstationerna att göra utan är mer ett utryck för att de Riktiga Sportfiskarna enbart önska enbart fiska på naturproducerad lax.

Oj – en ”En riktig sportfiskare” har nu uttalat sig om att det inte gör något om att dagens laxfiske i Lagan spolieras – samtidigt säger hans undermening att alla andra som i dag fiskar i Lagan – många långväga ifrån och som lägger stora pengar på sin hobby - inte är riktiga sportfiskare. Att döma andra på detta vis hoppas jag att han är ensam om i frågan kring Laxfisket i Lagan.

Vore det så enkelt som att stoppa som han skriver ”put and take fisket” skall stoppas är lösningen enkel - stoppa utsättningen av 96 000 smolt i Lagan – jag är säker på att Stadskraft med glädje skulle stödja detta.

Nu är frågan mycket större än ”En riktig sportfiskare” påstår – vi pratar om fria vandringsvägar förbi kraftstationen i Laholm, vi pratar om att återställa eller nyskapa lekområden men inte enbart detta utan vi pratar även en fri vandringsväg för smoltens på dens väg till havet . Vi pratar med andra ord om en helhetslösning för att återskapa en naturproducerad laxstam i Lagan men inte nog med detta utan även om att återställa livsbetingelsen för harr – (som har levt i Lagan fram på femtiotalet), flodpärlmusslan, nejonögon, öring mf - och i denna diskussion ingår som jag förstår inte en ”riktig sportfiskare” vilket är synd.

Han och andra som i dag kritisera laxfisket i Lagan glömmer lätt att detta fiske generera pengar till att utföra biotops arbeten i Smedjeån för att där återställa eller nyskapa lekområden för öring och lax. Ett arbete som anas inte hade blivit utfört. Jag är övertygad om att den dag som det finns ett realistiskt och väl genomarbetat projekt att återskapa en livskraftig naturproducerad lax i Lagan – och då menar jag inte enbart att göra fria vandringsväg förbi kraftstationen i Laholm – den dagen kommer Laholms Laxfiske att vara med i detta projekt.  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post195

Ny utbildning 2013 – hur man fiska, vadning, hänsyn och fiske etik men inte Tjeckiskt nymf fiske?

Sur gubbeSkapad av Kenneth ons, januari 02, 2013 14:30:01

År 2008 skrev jag på min blogg ”Är Tjeckiskt flugfiske ett flugfiske eller är det ett modernt mete”. vilket gav upphov till en härlig diskussion som i huvudsak slutade med att alla var överens om att det inte är fisketekniken vi kivar om utan mer hur man fiskar, vadning, hänsyn - med andra ord fiske etik som är avgörandet.

Återblossade diskussionen upp när jag i min frustration åter gnällde på Fb. över det Tjeckiskt flugfiske som bedrivs i Tidan, Baltack. Med andra ord finns det ett inbyggt meningsmotstånd mellan fiskarna vid Baltak som tar utryck för eller mot det Tjeckiska numffisket men som mer avser för eller mot vadandet och hänsyn och etik.

2008 skrev jag - Upphovet till Tjekiskt flugfiske starta de i Polen och Tjeckoslovakien under 70 talet och blev omtalad i samband med fisketävlingar då det var ytterst effektivt vilket framgick i prislisterna både i EM som VM. Även vid dessa tillfällen gav tekniken upphov till stora diskussioner om det skulle godkännas som flugfiske eller ej.

Att fiske teckningen är enkel och bygger på att flugan skall pressenteras djup, extremt korta kast, driftande gjorda över samma område i vattnet flera gånger i följd, gör att den är lätt att bedriva. Man behöver inte ens kunna kasta med ett flugspö för att kunna fiska med teknik, utan du kan använda vilket spö som helst. I fiskets barndom i Polen användes spinnspö eller vilken metraft som helst vid fisket.

När man fiska Tjeckiskt Flugfiske fiskar man oftast med tre flugor på tafsen där den nedre skall vara förtyngd. Den viktigaste prylen du har i fisket är den tredje förtyngda flugan. Jag har träffat på personer som helt enkelt limmat fast bly på kroken och därefter fäst smågrus på blyet, då det gäller att komma snabbt ner till botten med flugan. Nu senast har jag hört att man i ställer för den blyade flugan helt enkelt fäster ett blysänke längst ner på tafsen på ca två till fem gram och däröver använder tre flugor beroende på vattenföringen.

Om du nu är så att det är att man använder flugor som bete som är avgörande att det är ett flugfiske, bör även ett modernt spinfiske med en fluga på lång tafs och sänke (spinnfluga) likt vad man fiskar i Nissan, Lagan och Mörrum vara flugfiske och tillåtas på flugsträckor i nämnda vatten. Är det för att man använder ett flugspö som redskap som avgör bör det även vara ok att använda mask, spinnare eller andra typer av drag vid fisket i Tidan

Ser man på Tidans tidigare fina flugfiskevatten så har Johan Klingbergs tidningsartiklar om Tjeckiskt flugfiske givit resultatet att vattendraget i dag invaderas av fiskare med denna teknik. Resulterat har blivit att man inte kan bedriva riktigt flugfiske i vattendraget då de som bedriver Tjeckiskt flugfiske i brist på teknik vadar mitt i ån utan att ta hänsyn till dem som vill bedriva ett riktigt flugfiske.

I Tidan får du inte använda ett spinnspö med fluga på upphängaren och blysänke (spinnfluga) då detta räknas som spinnfiske däremot är det tillåtet att bedriva samma typ av fiske bara du byter ut spinnspöet mot ett flugspö. Vad är logiken i detta?”

I mitt senaste inlägg på Fb. om Tjeckiskt flugfiske tog det åter fyr i brasan. Jag skrev –” Men det som var slående vid mitt fiske var att fisket var bra under den korta stund jag fick innan de övriga vid ån startade sitt idiotiska ”Tjeckiska numffiske” - alltså vada på alla de platser som en fisk kan tänkas stå på. Vada över ån och stå på samma plats i sådan tid att man kunde tro att de skulle frysa fast på botten. Det här med att visa hänsyn ingår inte denna dag i det Tjeckiska numffisket vilket är tråkigt för alla andra vid ett vattendrag.

Jag skiter i hur man fiskar – men står det i reglerna – ”För allas trevnad ta hänsyn till övriga besökare och närboende. En sportfiskare växlar fiskeplatser och markerar ej dessa i onödan. ” – nja detta gäller naturligtvis inte personer som bedriver Tjeckiskt numffiske. Till dessa lär man ut att man alltid skall göra minst 10 kast på samma ställe samt att man naturligtvis skall vada på de platser där fisken har sin ståndplats - hänsyn till övriga vad då de kan ju fiska på någon annan plats vid ån eller??

Det här med den nya trenden Tjeckiskt numffiske kan man säga mycket om men helt klart är detta inget flugfiske – Undra vad de Engelska gentlemännen skulle tyckt – jag menar att kunde man under många år bråka om att fiska med en fluga som fiskades under vattnet och att många av den tidens gentlemän under denna tid inte ansåg att detta skulle räknas till flugfiske. Jag är övertygad om att allt vad Tjeckist numffiske skulle hänvisas till ett modernt mete.”

Jag skrev vidare att ”Vid tjeckiskt numffiske får man fiska med en ”fluga” som är tillverkad genom att man kraftigt blya sin krok och stryka på lim doppa den i sand – kan väga upp till 3-5 gram – inga problem att fiska med den i Tidan. Men om du tar en Jiggkrok och binder världens vackraste fluga på den för att därefter fiska i Tidan – Attan nej är detta är förbjudet.”

Men åter - samma vid detta tillfälle diskussionen mynnade åter ut i att det inte är fisketekniken vi kivar om utan mer hur man fiskar, vadning, hänsyn - med andra ord fiskets etik som är avgörandet.

Med andra ord gott folk och ni som bedriver utbildning inom flugfiske – vi/ni kan sluta att lära ut teknik och sluta att diskutera olika fiskesätt - för 2013 gäller det att utbilda alla i vadning, hänsyn - med andra ord fiske etik.  • Kommentarer(1)//www.laxfiskaren.se/#post192

Vilken fattig och farlig värld

Sur gubbeSkapad av Kenneth mån, november 26, 2012 21:26:01
Vilken fattig och farlig värld vi lever i när personer som denna kan bli politiker och styra inte enbart över grisarnas värld men även över laxens överlevnad och i förlängningen en glesbyggds utveckling eller död.

  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post191

G Falk Artic-Flyfishing - Oseriös flugfiskearrangörer på Island ?

Sur gubbeSkapad av Kenneth tis, november 20, 2012 11:32:16

En av mina fiskevänner på FB drabbades av det som är skrivet nedan.

Hej alla! Jag håller på att slutföra en polisanmälan till Island!

Jag och min sambo skulle åka på semester till Island i somras, och eftersom jag är en passionerad flugfiskare så skulle jag ju såklart passa på att flugfiska 2 dagar. Jag tog kontakt med G Falk Artic-Flyfishing som kallar sig guide på Island. Vi bestämde 2 dagars fiske varav 1 laxfiskedag och 1 öringfiskedag. Jag satte in 5000 Svenska Kronor på hans bankkonto på Island.

Han skulle köpa fiskelicens till mig. Han skulle även få betalt för bensin och andra ev utlägg i samband med fisket.

Han kom aldrig och hämtade mig. Det blev inget fiske för mig. Han blåste mig på upplevelsen som jag så hade längtat efter. Jag var ju såklart väldigt arg för att han hade lurat mig och svikit mig på det viset.

Hur kan man bara göra så om man kallar sig en fiskeguide (fiskekompis)??? Han heter Gudmunder Johannesson. gfalk@trouticeland.com Han har lovat mig i snart 4 månader att betala tillbaka pengarna, men han bara luras.

Skicka detta vidare till alla som är seriösa flugfiskare och fördöm hans svek och uppförande. Jag uppmanar er att be alla flugfiskare runt om i välden visa sin avsky mot honom. Skicka det vidare till alla ni känner!  • Kommentarer(2)//www.laxfiskaren.se/#post190

Är mamma hemma?

Sur gubbeSkapad av Kenneth sön, november 11, 2012 12:25:05

När attan skall barnen fråga är pappa hemma?

Inte för att jag är avundsjuk inte. Nej sådant trivialt håller inte jag på med men var gång telefonen ringer och jag svara hör man.

Är mamma hemma, är mamma hemma, är mamma hemma. – Man hör aldrig hej pappa det var dig jag önskade prata med eller är pappa hemma. De enda samtal som jag nu på ålderns höst är från säljare av lotterier, böcker eller tidningar och de önskar jag slippa. Har ni tänkt på att alla säljare numera börja sitt samtal med ”jag skall inte sälja något utan du skall få det eller det i gåva”. Inte attan får man en bok, tidning eller en lott till miljonlotteriet som gåva utan där finns alltid en hake och det är just att köpa framöver.

Var gång telefonen ringer och det är från barnen och det gäller att passa våra härliga barnbarn så hör man alltid ”är mamma hemma”. Var gång samma barn ringer för att prata bort en stund så hör man är mamma hemma. När barnbarnen ringer ”är mormor eller farmor hemma” Det är som om jag inte finns.

Till och med Tessan – min idiotiska Border Collie går hellre till frugan nu mera och när det gäller att gosa och liknade då är tycket är ömsesidigt från frugan är jag även här överflödig. Alltså Tessan har tagit min plats på kvällen när gäller att gosa med frugan. – När det gäller denna idiotiska Border Collie duger husse enbart till när det gäller att följa med på fiske eller en åktur med bilen. När frugan numera bakar och där den härliga doften vandra genom huset i den grad att snålvatten rinner i mungipan på mig bli min fråga om ett smakprov . Nej det är till klubbens ungdomar på måndag och den får du inte smaka. Även här känner jag mig som luft men även utsatt för ett djävulsk totyr.

Nu är ändå inte livet nattsvart inte! - Det händer ändå att jag även i dag får telefon från barnen men då är det mer av att bilen inte fungera eller kan du fixa ett spö som barnbarnen har brutet av, eller kan du göra det eller det och man får vara glad även för det lilla

Inte ens på fars dag får man höra i telefonen är pappa hemma utan även nu - ”Är mamma hemma” ”är mamma hemma”

Jag skall attan skaffa mig en ny hund – en otäck ful pudel - vilken är det hundtyp jag och frugan tycker minst om. Ett hundskrälle som hatar att åka bil och fiska och han skall var så ful i trynet att inte ens frugan tycker om att gosa med den. - Men jag skall även säga upp alla telefon abonnemang så att jag framöver slipper alla idiotiska säljare och att känna mig som luft i denna familj. När det gäller frugans bakande av alla goda kakor som klubbens ungdomar skall ha på måndagskvällarna får jag attan fixa detta problem med en ny ventilation i köket samt att åka till ICA och köpa några Wienerbröd

Nej jag är inte avundsjuk på fars dag!  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post189

Den cyniska fiskaren.

Sur gubbeSkapad av Kenneth mån, september 17, 2012 22:20:01

Den cyniska fiskaren, med detta avser jag en person med en närmast känslokallt livsåskådning och där jaget är det viktigaste och där detta jag går över allt. I denne persons värld finns inga andra personer och framförallt inga ungdomar.

Att observera jag skriver inte sportfiskaren om denna cyniska person - då jag anser att just sportfisket är en garant för att alla hjälper varandra, är kamrater vid ett vatten och i dessa begrepp passa således inte den Cyniska personen in. Ok han önskar naturligtvis all hjälp han kan få av andra - men ve dig om du försöker få tips och hjälp av honom då blir det kalla handen och en förebrående min.

Det är dessa Cyniska personer som enbart ser andra som ett besvär och hinder i deras framfart vid snabbköpskassan och våra vatten och är det ett barn, en ungdom ja då skall de naturligtvis be om lov och vara ytterst tacksam att få vistas i samma rum, lokal eller vatten som den cyniska personen. Ett barn eller en ungdom skall se det som en ynnest att få vara med i en fiskeklubb och skall därmed inte ställa krav som denna cyniska fiskare och hans gelikar. – Men detta gäller naturligtvis inte den cyniska personens egna barn eller barnbarn utan här gäller det samma filosofi som den cyniska personens - att roffa åt sig så mycket det går.

Jag har mött dessa cyniska fiskare vid många vatten senast var det när klubbens ungdomar fiskade i Lagan på Laxa dagen. – Då nämnda Cyniska personer vid problem som framkom med att han och ett av klubbens ungdomars fiskedrag hakade upp sig vid motsatts fiske. Detta löste denna cyniska person genom att ta av den 10 åriga ungdomens drag och släppa i väg linan utan drag. Han helt enkelt stal dragen för barnen för detta anser denna Cyniska person är helt rätt om barnet önskar fiska skall han inte fiska i Lagan och framförallt inte mitt för en Cynisk person. Som sagt ett barn, en ungdom skall helt enkelt enbart vara tacksam att han får vistas vid våra vatten och skulle barnet önska draget tillbaka kan han naturligtvis simma över Lagan och hämta det.

Jag har mött dessa Cyniska fiskare vid stora kända laxvatten som Mörrum men även i de små. Det viktigaste för denna cyniska person är att han kan fiska och fånga lax andra skall vara glada att de får vistas i samma härad. Skulle dessa Cyniska personer bryta mot alla fiskeregler så har det ingen betydelse då just dessa regler enbart är till för alla andra – alltså en cynisk person står över alla regler i ett vattendrag.

Jag har mött denna cyniska person i olika idrottsföreningar, pengar och träningstider är för den vuxna – ungdomar skall vara glada om de får träningstider på tidig morgon eller natten och de skall naturligtvis inte tro att de kan resa på ett träningsläger eller liknande för då blir det ju inga pengar över till den cyniska vuxnas verksamhet och det är ju just denna grupp en förening är tillför.

Den cyniska fiskaren kan även förekomma som vid ett vattendrag i Halmstad i skepnaden av en Fisketillsyningsman. Denna tillsyningsman ser alla tillresa sportfiskare som ett fanstyg och agera så störande han kan mot dem som det är möjligt. Han vadar över framför fiskaren, han hindra fiskare från att fiska i en pool. - Han springer före alla så mycket han kan enbart för att få största möjlighet till att fånga en fisk. Han fiskar var stund han har - med målet att andra skall tröttna på att besöka hans vatten - och det här med tid har han mycket av då ett hederligt arbete således inte gäller han. Regler om fångad mängd fisk och C&R gäller inte denna cyniska fisketillsyningsman utan allt som kommer i hans väg skall knackas och hem.

Denna cyniska fisketillsyningsman är en person som inte glömt utan det ingår helt enkelt inte i hans trångsynta cyniska värld att han är till för sportfiskaren vid vattnet, att han skall vara ett föredöme och hjälpsam och att dela med sig av hans kunskap om vattnet, laxens ståndplatser och lämpliga flugmönster. I hans cyniska värld ser han enbart övriga sportfiskare vid hans vatten som ett besvär och hinder i hans framfart att roffa åt sig så mycket fisk det går.

Om han bryter mot alla fiskeregler så har det ingen betydelse då just dessa regler enbart är till för alla andra – alltså inte denna cyniska fisketillsyningsman som står över alla regler i detta vattendrag.

Jag har mött dessa cyniska personer i fiskeklubben, här skall ungdomen hålla tyst och inte ställa krav. Ungdomsverksamhet är ett bra påfund som är bra att ha när föreningen prata och ansöker om olika typer av bidrag till klubbens verksamhet – Men ingen ungdom skall tro att dessa pengar skall gå till deras verksamhet, nej här gäller det den cyniska vuxnas bästa. Ungdomarna kan ju fiska i dammen där borta även om alla vet att det inte är en damm utan just ett avloppsdike.

I vår klubb har ungdomarna en egen budget för deras verksamhet vilket är bra men nu har de cyniska personerna föreslagit att dessa pengar skall användas till att inköpa och inplantera in fisk i klubbens sjöar. – Man anser att det är fel att ungdomsverksamhet kosta pengar och att dessa pengar som i dag används borde gå till mer fisk. – Till glädje för den vuxna medlemsskaran.

Man anser att nämnda ungdomar borde lägga all sin verksamhet i klubbens vatten men inte i just de sjöar där man plantera in fisk då dessa enbart är till för den vuxna skaran. Att åka till på ett fiskeläger för att fiska en helg med klubbens ungdomar jämförde dessa personer med en scoutverksamhet och det skall inte en fiskeklubb bedriva. Kan dagens ungdomsledare få kommun bidrag och sponsorer till sin verksamhet är det bra men pengarna skall oavkortat enbart användas till dessa cyniska personers bästa.

Alltså sök alla de bidrag och sponsring som det går i ungdomens namn - för det är just av denna orsak man har påfundet ungdomsverksamhet.

Hu vilken trångsynt och cynisk värld vi lever i när personer enbart ser barn och ungdomar som en andra klassens medborgare i dagens samhälle - en individ som skall stå med mössan i hand och be om lov att få existera och andas. Vad tog den humanistiska människan vägen och när skall alla förstå att för att få kalla sig sportfiskare ställs det även krav på oss som utövar denna fantastiska hobby.

Jag är flugfiskare och medlem i fiskekrokens brödraskap och det är jag stolt över och här skall ingen cynisk person klampa in i denna skara. Dagens ungdom är det viktigaste vi har och det är ett privilegier att få umgås med dagens barn och ungdomar.  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post183

Kalla det änglamark eller himlajord om du vill.

Sur gubbeSkapad av Kenneth tis, november 22, 2011 22:13:35

Kalla det änglamark eller himlajord om du vill.

För närvarande känns det som om mänskligheten går in på sitt sista levnadsdygn. Allt ska roffas, rubbet ska tas, morgondagen är inte att tänka på. Ekonomiska stormakter som Kina skriker efter malmer av olika slag, pengarna ska rulla. Vem bryr sig om öringar, lax, rödingar och renbeten? Vem bryr sig om dag och nattsländors liv i och kring våra vatten? Flodpärlmusslan eller en häckande fågel skall akta sig i dagens pengar dans. Baksidan blir en ännu större produktion av växthusgaser som koldioxid. Gruvhanteringen drar över landet likt en jättelik dammsugare. Allt ska upp, allt ska prospekteras. Idag känns ekonomin som helt allenarådande, ekologin har ohjälpligt hamnat på efterkälken. - Mitt i den smet finns den lilla människan som känner sig vilse och övergiven.

Var dag hör vi om Grekland, Italien och lån av astronomiska storleka, börsen går upp börsen går ner. EMU har stora problem som påverka allas ekonomier. Kommuner skall spara, skatt skall höjas, äldrevård, sjukvård och skolor skall läggas ut på privat vinstintresse. – och mitt i denna smet finns den lilla människan.

Energi skall sparas, el områden skall bildas, elcertifikat skall alla betala, elbörsen skall vara lycklig, kraftbolagen skall känna sig lycklig, pengarna ska rulla in. I denna energiiver skall det byggas vidkraftstationer och små vattenkraftstationer över allt där det finns en ledig plats. Även här skall allt roffas, rubbet ska tas. Morgondagen är inte att tänka på varken för kommuner, Landsting vilka med glädje dansar med de riktigt stora aktörerna tranedans i samarbete med de stora markägarnas jakt på som det går att roffas. Vem bryr sig om öringar, lax, rödingar och renbeten eller livet i och kring våra vatten? – Och mitt i denna smet finns den lilla människan.

Man kunde tro att vår omtalade kära miljölagstiftning vore till för vår och våra barns miljö men enligt miljödomstolen och kommunernas miljökontor och kommunekologer är den endast till för att styra den lilla människan som inte har ork, pengar eller önskan att vara med i dagens trandans och ve om han så bryter mot en stavelse. Hur länge skall den lilla människan orka bära detta ok.

Kalla det änglamat eller himlajord om du vill. Den jorden som du trampar hos mej på Crimson Creek, den kommer ifrån himmelen och den har gjort mej rik, den duggade så sakta i många tusen år, det är en himlajord, min vän, den jorden där du står. – Citat från Hallänningen John Löfgren som lovsjunger att all jord verkligen kommer från himlen?  • Kommentarer(0)//www.laxfiskaren.se/#post162
« FöregåendeNästa »